Vår advisory board växer – välkommen Mats!

Bättre och bättre dag för dag! Tredje byggstenen i Boards on Fires Advisory Board är på plats.

Vi fortsätter vår uppbyggnad av en Advisory Board med starka lagspelare. Vi är så stolta över vårt senaste tillskott, Mats Rehnqvist CIO på Rejlers. Mats långa erfarenhet inom bl.a. digitalisering och affärsutveckling kommer verkligen tillföra värde för vår fortsatta utveckling.

Sedan tidigare ingår Johan Swedenborg på Fortnox AB och Carolina Thoft på RosholmDell Advokatbyrå i vår Advisory Board. Vi kommer fortsätta processen att bilda en Advisory Board med människor som kompletterar varandra för att förverkliga drömmar.

https://www.datocms-assets.com/56488/1634562535-filiplendahls.jpeg

Filip Lendahls

CMO

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.