Älska era avvikelser – och hantera dem i Boards on Fire!

Nu lanserar vi vår nya avvikelsemodul som kommer fullt utrustad med allt ni behöver för att hantera avvikelser inom alla områden i verksamheten. Med kopplingen till förbättringsmodulen samlas hela flödet från avvikelse till genomförd förbättring.

Avvikelserna kan hanteras i ett flertal olika vyer, såsom det klassiska Gröna Korset, kalender-vyn eller översikts-vyn.

Hantera multipla avvikelser per dag

Det är nu enkelt att hantera varje avvikelse som ett eget ärende – de blir indexerade och får ett unikt serienummer. I samband med det så blir det enkelt att skapa och hantera multipla avvikelser per dag! Nedan är ett exempel på tre registrerade avvikelser den 26 Juni.

Kvalitetsavvikelser i Boards on Fire

Hanteringsstatus

Eftersom varje avvikelse blir ett unikt ärende så tilldelas de också en status beroende på var i hanteringsprocessen ni befinner er. Detta gör det enkelt att få en överblick på hur ni ligger till i hanteringen.

Enkelt att skapa avvikelser – även för operatörer

Vi har byggt den här modulen med alla led i åtanke. Vi vill ju fånga alla organisationens avvikelser – och då behöver det vara lätt att registrera dem! Därför är skapandeflödet väldigt enkelt. Välj den komponent som hanterar den typ av avvikelse du vill registrera (t.ex. Kvalitet) och tryck på ”+ Ny avvikelse”. Här behövs endast en Allvarlighetsgrad och titel fyllas i – sedan kan avvikelsen skapas!

Detta kan du göra på cirka 10 sekunder direkt från mobilen.

 Ny avvikelse kvalitet i Boards on Fire

Hanteringsflöde

Efter att avvikelsen skapats så går den att jobba vidare med. Det flödet kommer vi gå igenom mer i detalj i ett kommande blogginlägg, men som du ser på bilden nedan så finns det ett tydligt flöde för hanteringen.

Flöde avvikelser i Boards on Fire

Koppling till förbättringsarbetet

Nu kan du få hela flödet från avvikelse till genomförd förbättring i Boards on Fire. Skapa avvikelsen utifrån en komponent i Boards on Fire, kanske ett avvikande nyckeltal, och följ hela avvikelseflödet. Skapa sedan förbättringsåtgärder för att se till att avvikelsen inte inträffar igen! Allting hänger samman, och du kan se kopplingen mellan avvikelse och förbättringar.

Avvikelsestatistik

Utöver avvikelsemodulen så ingår även en komponent för avvikelsestatistik. Här kan du se hur många avvikelser som registrerats och hanterats. Det går också att gruppera dem på olika sätt. Under hösten 2024 utvecklar vi detta vidare med ytterligare en vy för mer detaljerad statistik. 

Boka gärna in en gratis demo om du vill veta mer >> 

Simon Gustavsson

Customer Success Manager

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.