Hitachi Energy digitaliserar daglig styrning med Boards on Fire

– Vi ville ha en smart och enkel lösning för att digitalisera vår dagliga styrning. Och det är verkligen precis vad Boards on Fire erbjuder, säger Anna Langörgen, Operations Manager på HV Breakers Hitachi Energy. 

Hitachi Energy har länge legat i framkant när det gäller daglig styrning och lean-tänk i sin produktion världen över. Traditionellt hanterat genom pulsmöten vid whiteboards där information skrevs upp, suddades ut och uppdaterades på nytt dag för dag. Under pandemin blev behovet av att digitalisera den dagliga styrningen påtagligt 

Tidskrävande whiteboards

– Vi lade mycket tid på att aggregera och eskalera information mellan olika nivåer, från teamen och hela vägen upp till ledningen. Vi var ju tvungna att gå runt i hela fabriken och skriva för hand på alla whiteboards för att uppdatera relevant data. När covid kom och många jobbade hemifrån blev det extra tydligt att det sättet att arbeta inte funkar längre. Vi började testa lite med Excel-filer, men jag tänkte att det måste finnas ett smartare sätt än så att köra digitaliserad daglig styrning, säger Anna Langörgen. 

Snabbt igång med Boards on Fire

En googling bort hittade de Boards on Fire och efter en webbdemo av systemet bestämde de sig direkt för att köra en pilot som förbättringsledaren Lisa Jacobsson ansvarade för. 

– Vi testade först i mindre skala med en tavla på var och en av våra fyra nivåer av daglig styrning, plus ytterligare något team som var extra sugna. Det föll väldigt väl ut, vi kom igång snabbt och alla som inte var med i piloten blev förstås nyfikna och ville också prova, säger hon. 

Hitachi Energy Ludvika daglig styrning

Idag kör totalt 27 organisationer i fabriken digital daglig styrning i Boards on Fire. Klockan halv åtta håller de morgonmöten i tio olika produktionsgrupper i tier 1, sedan flödar informationen vidare uppåt genom nivåerna och vid klockan tio är högsta ledningen färdiga med sitt möte i tier 4. 

Automatisk aggregering

– Vi följer upp status för hälsa/säkerhet, kvalitet och leverans. Sedan följer vi ett antal kpi:er och takten. Vi registrerar även stopp i produktionen så snart någon lina står still. Då får projektledningen snabbt information och kan vidta åtgärder och till och med informera kunden om det behövs. Det har underlättat väldigt mycket för verksamheten, säger Lisa Jacobsson och fortsätter: 

– Framförallt aggregeringen tycker jag är det som har gjort störst skillnad med Boards on Fire. Tidigare fyllde vi ju i samma information på alla nivåer i stort sett, men nu räcker det med att fylla i på nivå 1 och sedan aggregeras det automatiskt vidare uppåt. Vi använder systemet mycket för att skapa action, eskalera och sprida information snabbt till rätt ställe i organisationen. 

Internationellt nav

Hitachi Energy i Ludvika är ett världsledande centrum för högspänningsprodukter med cirka 3000 anställda. De utvecklar och tillverkar allt som behövs i ett ställverk, från transformatorer och brytare till avledare och mjukvara som behövs för att styra systemen. På HV Breakers med cirka 350 medarbetare är det just brytare som är specialområdet. 

– Vi har länge varit en hub med många internationella besökare tack vare den samlade expertisen kring högspänningsprodukter som finns här i Ludvika. Nu har andra delar av Hitachi fått upp ögonen för att vi på HV Breakers även ligger långt fram när det gäller digital daglig styrning med Boards on Fire, vilket förstås är kul, säger Anna Langörgen. 

– Vi har fått mycket positiv respons både internt och från andra delar av koncernen. Vi undersöker hela tiden nya sätt att använda Boards on Fire och blickar vi framåt är integrationer med andra system i verksamheten ett område som kan bli aktuellt senare i år. 

https://www.datocms-assets.com/56488/1634562535-filiplendahls.jpeg

Filip Lendahls

CMO

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.