Välkommen Juha – Boards on Fire goes Finland!

Nu tar vi steget österut och välkomnar ännu en stjärnspelare till BoF-laget. Med Juha Tammis hjälp utforskar vi den finska marknaden.

Vi träffade Juha för första gången på Lean Forum i Södertälje hösten 2023. Sedan dess har han fått bekanta sig närmare med Boards on Fires lösningar och vi har fört en dialog som nu landar i att Juha går in i rollen som säljare för Boards on Fire med fokus på den finska marknaden.

Spännande steg 

Juha har under sin tidigare karriär verkat i olika ledande positioner inom näringsliv och större organisationer. De senaste fem åren har han varit verksamhetledare för den finska Leanföreningen, ett arbete han kommer driva vidare på halvtid även fortsättningsvis.
– Detta är ett spännande steg som vi nu tar tillsammans med helt rätt person. Juha har ett brett kontaktnät inom våra målgrupper i Finland och god förståelse för effekterna våra kunder kan uppnå med Boards on Fire, säger Boards on Fires vd Mats Ekenstam och fortsätter:
– Vi har redan kunder i flera olika länder tack vare att vi har vuxit tillsammans med befintliga kunder. Men det här är en första insats där vi aktivt bearbetar en ny marknad. Det ligger helt i linje med vår ambition att positionera oss internationellt med de bästa lösningarna för digital daglig styrning.

Stor potential

Juha Tammi ser stora möjligheter för Boards on Fire i Finland.
– Det finns gott om potential både bland företag som idag jobbar med fysiska tavlor, men skulle behöva en digital lösning. Och bland dem som använder exempelvis excel eller motsvarande och behöver mer funktionella och visuella verktyg, säger han.
https://www.datocms-assets.com/56488/1634562535-filiplendahls.jpeg

Filip Lendahls

CMO

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.