Boards on Fire in som medlem i Techtank

Vi på Boards on Fire går nu in som medlem i industriklustret Techtank i Blekinge som verkar för att stärka industrins tillväxt och konkurrenskraft i sydöstra Sverige.

Techtank drivs av Region Blekinge tillsammans med Blekinges fem kommuner – Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg. Medlemmarna i industrinätverket består av industri- och teknikföretag i alla storlekar, från små och medelstora företag till multinationella globalt ledande företag.

– Vi ser Techtank som en utmärkt plattform för dialoger kring de behov och utmaningar industriföretagen står inför inom just våra specialområden. Dels kan vi få bra input, väl förankrad i vardagen hos målgruppen för våra lösningar. Och dels kan vi agera bollplank och bidra med vår expertis inom digitalisering, verksamhetsutveckling och Lean produktion med daglig styrning och ständiga förbättringar i fokus. Vi har redan idag relationer med flera av klustrets medlemmar och genom ett medlemskap kan vi säkert hitta synergier med lösningar på gemensamma behov, säger Mats Ekenstam, VD på Boards on Fire.

Techtank arbetar för att stärka samverkan mellan industri, samhälle, forskningsinstitut och akademi och fokuserar främst på tre områden – Kompetensutveckling & -försörjning, Teknikutveckling & Innovation samt Affärsutveckling & Tillväxt. Läs mer om Techtank på deras hemsida >>

https://www.datocms-assets.com/56488/1634562535-filiplendahls.jpeg

Filip Lendahls

CMO

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.