Förbättringstavlor för ständiga förbättringar

Lite bättre idag än vi var igår och lite bättre imorgon än vi är idag. Förbättringsmodulen i Boards on Fire är motorn i förbättringsarbetet. Låt alla medarbetare bli delaktiga i att skapa ständiga förbättringar. Boka en gratis demo så visar vi hur!

Ständiga förbättringar i Boards on Fire.?fit=crop&ar=16:10&w=900
  • Fler förbättringsförslag
  • Synliga resultat
  • Ökad delaktighet

Boka en demo

Name

Ange en giltig epost.

Telefon är ett obligatoriskt fält.

Assa
Atea
Balco
Bilbolaget
Heidelberg Materials
Hitachi
Holtab
Komatsu
Micropower Group
Moelven
Nordic Nest
Scapa
Systemair
Tarkett
Väderstad
Willo

Skapa en förbättringsstruktur i Boards on Fire

I Boards on Fire kan du skapa en koppling direkt från pulstavlan till förbättringsarbetet och skapa förbättringsaktiviteter utifrån de avvikelser som uppstår i verksamheten och förbättringsidéerna som genereras bland personalen.

På pulstavlan kan ni lista de förbättringsaktiviteter som ligger i pipen. Sorterade på slutdatum så att ni ser om någon närmar sig eller till och med har passerat deadline. Ni kan också visualisera framdriften genom att visa antalet genomförda förbättringar inom olika områden. Och glöm inte bort att fira framgångarna!

Det går även att skapa nya aktiviteter eller förslag direkt från pulstavlan vid det dagliga mötet. Ge aktiviteten ett namn, tagga den med egna etiketter om du vill, lägg till beskrivning, nuläge, önskat läge om det behövs. Välj vem som är ansvarig eller delegera förbättringsåtgärden direkt till en särskild avdelning. Du kan också ladda upp bilder eller andra filer.

Fristående förbättringsmodul

Förbättringslistan på pulstavlan är kopplad till Boards on Fires förbättringsmodul som samlar alla förbättringsaktiviteter i hela verksamheten. Den går även att köra helt fristående och den passar perfekt att utgå från om ni kör återkommande förbättringsmöten till exempel varje eller varannan vecka.

I förbättringsmodulen finns alla aktiviteter samlade under olika flikar. En inbox med alla nya förslag. Pågående förbättringar. Under utredning –  som innehåller aktiviteter som är pausade eller parkerade av någon anledning. Delegerade – visar sådana som har skickats vidare till någon annan avdelning eller kanske upp till ledningen för beslut. Och i Arkivet hittar du alla genomförda förbättringar.

Du kan visa förbättringarna i rader, i form av kort eller i ett ganttschema där du ser hur de ligger i tid i förhållande till varandra så du kan underlätta planeringen.

Prioritera och följ PDCA

Det går att prioritera varje aktivitet i en pickchart utifrån hur stor insats du tror krävs och vilken effekt den kommer att ge. Liten insats och stor effekt – blir givetvis något som ska genomföras. Det finns även en skala där du kan ange om aktiviteten innebär en risk av något slag, till exempel stopptid eller andra produktionsstörningar.

Du kan lägga till deluppgifter för varje steg i PDCA-cykeln. Sätta deadline och delegera uppgifterna. När alla uppgifter är utförda kan du klarmarkera det steget som då blir grönt och du är redo för nästa. När arbetet färdigt och förbättringen genomförd klarmarkerar du och skickar den till arkivet. I sökrutan kan du när som helst söka bland alla aktiviteter, pågående såväl som arkiverade och få fram exempelvis alla som du valt att tagga med en särskild etikett.

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.

Därför ska du jobba med ständiga förbättringar

Det finns garanterat stora möjligheter att utveckla din verksamhet med ett strukturerat förbättringsarbete. Vi vågar påstå att de möjligheterna finns i alla organisationer. Genom att lyfta fram kunskapen och synliggöra potentialen hos alla medarbetare skapar ni engagemanget och når resultaten ett steg i taget.

Uthållighet, målfokusering och en fungerande metodik är viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med förbättringsarbetet. Men det allra viktigaste är att komma igång, oavsett om det till en början bara är i liten skala. Rutinerna och arbetssätten som passar just er kan ni sedan förfina och utveckla efterhand. Ofta är den största bromsklossen att verksamheten väntar på en lucka med lite lägre tryck då det första förbättringsmötet kan planeras in. Men den där luckan dyker sällan upp – det finns ingen bättre tid att börja än nu!

Vad är en förbättring?

Förbättringar kan ni göra inom alla områden i verksamheten. Det kan vara små justeringar eller stora projekt och de bästa förbättringsidéerna kommer ofta från dem som faktiskt möter de dagliga utmaningarna ni ställs inför. Låt därför arbetet med ständiga förbättringar utgå från potentialen bland medarbetarna. Det kan handla om bättre sätt att samarbeta inom och mellan avdelningar. Frigöra tid genom att kapa bort onödig administration eller manuellt arbete. Lära sig nya saker. Förebygga risker och problem. Skapa gemensamma arbetssätt och så vidare. Olika beprövade lean-metoder som exempelvis daglig styrning kan vara utmärkta ramverk för att ge utrymme för ständiga förbättringar.

Upptäck mer