SQCDP-tavla i Boards on Fire

SQCDP-tavlan, och olika varianter av den, är en visuell hjälp som används för att spåra och förbättra viktiga KPI:er inom områden som Säkerhet, Kvalitet, Kostnad, Leverans och Personal!

Pulstavla avvikelser och daglig styrning i Boards on Fire.?fit=crop&ar=16:10&w=900
  • Tydlig visualisering
  • Identifiera problem
  • Logga åtgärder

Boka en demo

Name

Ange en giltig epost.

Telefon är ett obligatoriskt fält.

Assa
Atea
Balco
Bilbolaget
Heidelberg Materials
Hitachi
Holtab
Komatsu
Micropower Group
Moelven
Nordic Nest
Scapa
Systemair
Tarkett
Väderstad
Willo
Assa
Atea
Balco
Bilbolaget
Heidelberg Materials
Hitachi
Holtab
Komatsu
Micropower Group
Moelven
Nordic Nest
Scapa
Systemair
Tarkett
Väderstad
Willo

SQCDP inom lean manufacturing

SQCDP är ett koncept inom lean manufacturing, som står för Säkerhet (Safety), Kvalitet (Quality), Kostnad (Cost), Leverans (Delivery) och Människor / Personal (People). Det används ofta som ett verktyg för visuell hantering, för att hjälpa team att identifiera och hantera problem inom dessa områden.

Genom att följa upp dessa områden med hjälp av Boards on Fires digitala dashboard skapar ni förutsättningarna att ständigt förbättra er verksamhet.

En välkonstruerad SQCDP-tavla ska vara enkel att förstå och ge en snabb överblick över teamets prestanda och potentiella problemområden. Genom att ständigt uppdatera och referera till tavlan kan teamen fokusera på kontinuerlig förbättring.

Bild av en pulstavla för daglig kontroll med avvikelser och aktiviteter - SQCDP

Nyckeltalen kan variera

Det specifika innehållet på en SQCDP-tavla kan variera beroende på företagets specifika behov, men här är några vanliga komponenter som du kan se:

  1. Säkerhet (Safety): Rapportering av säkerhetsincidenter, nära missar, antalet dagar utan incidenter, eller säkerhetsmål.

  2. Kvalitet (Quality): Antal defekter, kundklagomål, antalet produkter som inte uppfyller kvalitetskraven, eller kvalitetsmål.

  3. Kostnad (Cost): Produktionskostnader, driftskostnader, materialkostnader, övertidskostnader, kostnadsbesparingsinitiativ, eller kostnadsmål.

  4. Leverans (Delivery): Leveranstider, lagerhantering, leveranspålitlighet, backorders, leveransmål.

  5. Personal / Människor (People): Anställningsnivåer, personalombytning, träningsnivåer, anställdas engagemang, medarbetarnöjdhet, eller personalmål.

Ytterligare komponenter kan innefatta:

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.

Det finns många varianter av SQCDP, och dessa varianter reflekterar ofta de specifika behoven hos olika företag, industrier eller avdelningar inom ett företag. Det finns inget enhetligt sätt att genomföra denna metodik. Nedan följer några av de vanligaste varianterna.

SQDCME

Säkerhet (Safety), Kvalitet (Quality), Leverans (Delivery), Kostnad (Cost), Moral (Morale), och Miljö (Environment). I den här versionen är "Moral" och "Miljö" tillsatta. "Moral" refererar till medarbetarnas övergripande stämning och arbetsnöjdhet, och "Miljö" pekar på företagets miljöpåverkan och insatser för att minimera den.

SQDCME tavla i Boards on Fire

QDIP (eller QDCIP)

Kvalitet (Quality), Leverans (Delivery), Uppfinningsrikedom (Innovation), och Produktivitet (Productivity). Här har "säkerhet" och "människor" tagits bort, och "uppfinningsrikedom" och "produktivitet" har lagts till.

QDIP-tavla i Boards on Fire.

SQDC

Säkerhet (Safety), Kvalitet (Quality), Leverans (Delivery), och Kostnad (Cost). I den här versionen är "människor" eller "personal" inte inkluderat.

Olika versioner av detta koncept kan användas beroende på organisationens specifika behov och prioriteringar. Nyckeln är att välja de mätetal som är mest relevanta och användbara för din specifika organisation eller situation.

Upptäck mer