Projekthantering och aktivitetstavlor

Projektmodulen i Boards on Fire är ett utmärkt verktyg för att logga framdriften i exempelvis projekt, förbättringsarbeten, avvikelsehantering eller andra typer av aktiviteter. Boka en gratis demo så visar vi mer.

Projekttavla i Boards on Fire?fit=crop&ar=16:10&w=900
  • Full koll på alla projekt
  • Delegera uppgifter
  • Översikt i gantt-schema

Boka en demo

Name

Ange en giltig epost.

Telefon är ett obligatoriskt fält.

Assa
Atea
Balco
Bilbolaget
Heidelberg Materials
Hitachi
Holtab
Komatsu
Micropower Group
Moelven
Nordic Nest
Scapa
Systemair
Tarkett
Väderstad
Willo

Samla hela verksamhetens aktiviteter

I projektmodulen kan du, precis som i resten av Boards on Fire, skapa fritt antal tavlor för att samla dina projekt och aktiviteter. Funktionerna är många och innehållet går att visualisera både fristående och som komponenter på verksamhetens pulstavlor. Videon och resten av artikeln ger dig stenkoll på grunderna.

Bygg upp tavlan efter dina behov

Varje projekt blir en rad på projekttavlan och tavlan går att bygga ut med olika typer av kolumner anpassat efter vilken information du vill logga i dina projekt.

Screenshot av en projekttavla i Boards on Fire som listar alla medarbetare och deras projekt.

Du har textkolumner för bland annat projektnamn och beskrivning av projektet. Fördefinierade listor som kan ange exempelvis projekttyp eller på vilken avdelning ett projekt hör hemma. Du kan ange vilken medarbetare som är ansvarig för projektet, sätta start- och slutdatum och uppdatera status allteftersom projektet går framåt. Det finns sifferkolumner som kan användas till att sätta en budget på projektet och logga utfallet. Och så vidare. 

En central funktion är att du kan lägga till deluppgifter i varje projekt. Du ger uppgiften ett namn, bestämmer vem som ska utföra den och när den ska göras. Under extra information kan du fylla på med en utförligare beskrivning om det behövs.

Screenshot av hur man lägger till nya uppgifter i en projekttavla i Baords on Fire.

Deluppgifterna klarmarkerar du allteftersom de blir utförda så syns den framdriften på tavlan.

Det går också att skapa standarduppgifter som läggs till automatiskt varje gång du skapar ett nytt projekt.

Projekttavlan kan visas i tre olika vyer. Du har standardvyn med alla projekten på varsin rad. Du kan också välja att visa projekten med alla sina underliggande deluppgifter. Och till sist har du ett ganttschema där du ser projekten på en tidslinje i förhållande till varandra. Den kan du visa i vecko- eller dagsvy och även här välja att visa med eller utan deluppgifter.

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.

Överblick och koll på individnivå

Du kan filtrera på individnivå för att se alla uppgifter som en specifik medarbetare ansvarar för i de olika projekten. Säg till exempel att någon har sjukanmält sig. Då kan du snabbt gå in och kolla om den personen har några aktuella uppgifter som måste delegeras till någon annan eller kanske flyttas fram i tid. Om du väljer att flytta fram en uppgift i ett projekt får du automatiskt frågan om du även vill flytta fram övriga deluppgifter som finns kvar att göra i samma projekt. 

Ganttschema i Boards on Fire.

Du kan också filtrera tavlan på vilken av kolumnerna du vill. Till exempel visa alla projekt inom ett visst datumintervall, av en särskild typ eller med en viss status och så vidare.

Varje grupp eller avdelning kan ha sin egen projekttavla och du kan dela projekt och information mellan dem. Projektmodulen går att koppla direkt till våra pulstavlor i Boards on Fire, men den kan såklart även användas helt fristående.

Upptäck mer