Taktat flöde och stopptid

Med Boards on Fire visualiserar du taktat flöde och registrerar störningar och stopp. Vår takttavla med taktklocka och stopptid ger dig full koll på status i produktionen. Boka en gratis demo så visar vi hur!

Taktat flöde i Boards on Fire med taktklocka.?fit=crop&ar=16:10&w=900
  • Öka produktiviteten
  • Förbättra kvaliteten
  • Minska slöserier

Boka en demo

Name

Ange en giltig epost.

Telefon är ett obligatoriskt fält.

Assa
Atea
Balco
Bilbolaget
Heidelberg Materials
Hitachi
Holtab
Komatsu
Micropower Group
Moelven
Nordic Nest
Scapa
Systemair
Tarkett
Väderstad
Willo

Taktat flöde med taktklocka i Boards on Fire

Vår lösning för produktion med taktat flöde är väldigt enkel att komma igång med. Kärnan är takttavlan med taktklockan som visar nedräkning på aktuell takt. Där ser du även den satta takttiden, registrerad störtid och tydliga färgsignaler för statusen i produktionslinan. Grönt för ok, gult för problem och rött för stopp. Under planerade pauser som raster och liknande visas blå färg.

  

Boards on Fire är en molntjänst som du kan använda på i stort sett vilken internetuppkopplad enhet som helst som har en webbläsare. Du kan visualisera taktklockan på storskärmar eller smart-tv ute i produktionen, men även logga in på datorn, surfplattan eller i mobilen.

Schema för skift och takttid

Du lägger enkelt in takttid och veckoschema för produktionstiden dag för dag med skift, raster och andra planerade pauser som styr när och hur ert taktade flöde ska köras.

Schema för när taktat flöde ska köras.

Registrering av störningar i taktat flöde.

Logga störningar och stopptid

Medarbetarna kan enkelt registrera, kategorisera och kommentera störningar och stopp för olika stationer i produktionslinan. All information loggas och sparas i Boards on Fire för vidare uppföljning . Registrering av stopptid och störningar kan även användas som en fristående lösning utan att köra taktat flöde.

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.

Fördelar med taktat flöde i produktionen

Användning av taktat flöde inom tillverkningsindustrin kan ha flera fördelar som tillsammans bidrar till en bättre och mer kostnadseffektiv produktionsprocess:

  1. Förbättrad effektivitet: Genom att synkronisera produktionshastigheten med kundens efterfrågan minimeras både överproduktion och underproduktion. Detta kan förbättra effektiviteten i hela produktionskedjan.

  2. Reducerat slöseri: Taktat flöde minimerar lagerhållning och lagringstid, vilket i sin tur minskar kostnader och resursslöseri. Dessutom minskar det risken för skador på produkter som lagras under längre tid.

  3. Jämn arbetsbelastning: Genom att se till att varje steg i produktionsprocessen är i takt med de andra, kan man säkerställa en jämn arbetsbelastning och förhindra flaskhalsar.

  4. Förbättrad kvalitetskontroll: Med taktat flöde är det lättare att upptäcka problem i tidigt skede, vilket kan förbättra kvalitetskontrollen och minska kostnader förkorrigeringar eller återkallelser.

  5. Förutsägbarhet: Taktat flöde kan ge mer förutsägbarhet i produktionsprocessen, vilket gör det lättare att planera och schemalägga arbetet.

  6. Kundnöjdhet: Genom att matcha produktionshastigheten med kundens efterfrågan kan företag säkerställa att de kan möta kundens behov i tid, vilket kan leda till ökad kundnöjdhet.

Upptäck mer