SSAM satsar på digital daglig styrning med Boards on Fire 

Med visionen om ett Småland utan avfall har Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) ett minst sagt samhällsbärande uppdrag. Att skapa bra interna informationsflöden och involvera alla medarbetare i den dagliga styrningen av verksamheten är viktiga led i det arbetet. Just de bitarna siktar de nu på att digitalisera med Boards on Fire. 

– Det är jätteviktigt att involvera alla medarbetare i den dagliga styrningen så att alla vet vad som ska prioriteras här och nu för att vi ska utvecklas tillsammans framåt. I en verksamhet som vår, som är utspridd på flera olika platser, är det en utmaning att effektivt sprida rätt information till alla som behöver den, när de behöver den. Där passar en digital lösning som Boards on Fire väl in, säger SSAM:s vd Florim Albborn. 

Pulsmöten i tre steg

SSAM är ett regionalt avfallsbolag i Småland som ägs gemensamt av de fem kommunerna Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult. Det är inom produktionsavdelningen som Boards on Fire först ska testas. Den omfattar tre enheter – insamling och behandling av avfall samt 19 återvinningscentraler runtom i ägarkommunerna.

SSAM har 19 återvinningscentraler runtom i sina fem ägarkommuner. 

– Varje morgon kör vi pulsmöten i tre steg. Först på enhetsnivå, sedan på varje avdelning och därefter i ledningen. Mellan klockan åtta och kvart i nio har information om alla viktiga beslut kring dagen vandrat upp och ner i organisationen, säger Florim Albborn. 

På pulsmötena följer de upp både mjuka värden och hårda nyckeltal. Det handlar exempelvis om hälsa och säkerhet, avfallsmängder, om tömningar gjorts enligt plan, antal besökare på återvinningscentralerna med mera. Det är i det arbetet vi har börjat att implementera digitala pulstavlor med Boards on Fire. 

Låg tröskel att komma igång

– Det är en låg tröskel att komma igång med Boards on Fire i och med att vi kan använda den hårdvaran vi redan har, logga in och få informationen i mobilen, vid datorn eller vid tv-skärmar ute på olika enheter. Målet är att öka närheten till varandra och höja engagemanget. Då kommer vi också att samla på oss fler förbättringsförslag från medarbetare i hela verksamheten och lösa saker tillsammans, säger Florim och fortsätter: 

– Vårt huvudmål på SSAM är att minska mängden avfall och därför måste vi arbeta med, och sprida kunskap kring, alla stegen i avfallstrappan både internt och till allmänheten. Först och främst handlar det om att påverka människor till att köpa färre saker. Nästa steg är att återbruka våra saker istället för att slänga dem. Det som inte går att återbruka vill vi i så stor utsträckning som möjligt återvinna till nya material eller som energi. Först därefter har vi deponi som ett sista, men förhoppningsvis inte ett slutgiltigt alternativ. Det som deponeras idag kanske vi kan återvinna på nya sätt i framtiden. 

https://www.datocms-assets.com/56488/1634562535-filiplendahls.jpeg

Filip Lendahls

CMO

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.