Micropower skapar digital effektivitet med Boards on Fire

Digitalisering som skapar affärsnytta står i dag högt på priolistan hos företag i alla branscher. Nu hjälper vi storsatsande Micropower Group att effektivisera batteritillverkningen. Digitala tavlor som visualiserar produktionstakten ger bättre beslutsunderlag och motiverar medarbetarna.

– Boards on Fire är ett lysande exempel på en digital lösning som hjälper oss att fatta snabba beslut och minskar vårt manuella arbete. Digitalisering är självklart en viktig del i utvecklingen av vår verksamhet, säger Fredrik Berggren, produktionschef för Micropowers batteriproduktion.

De digitala tavlorna visar i realtid antal producerade enheter för varje skift på respektive produktionslina i Micropowers anläggning i Växjö. Alla medarbetare får en tydlig bild av hur de tillsammans ligger till i förhållande till satta dags- och veckomål. Om de ligger före eller efter planerad produktionstakt.

– Den tydliga visualiseringen motiverar våra medarbetare och gör dem ännu mer delaktiga. Och den ständigt uppdaterade informationen hjälper oss att fatta snabba och korrekta beslut kring kortsiktiga och långsiktiga åtgärder i produktionen, säger Fredrik Berggren.

– Vi är förstås väldigt glada över samarbetet med Micropower. Det är precis i den här typen av expansiva industriföretag som Boards on Fire kan göra riktigt stor nytta. Produktionstavlorna är första steget, men vi ser stor potential för flera digitala jättekliv framöver. Exempelvis inom daglig styrning, säger Filip Lendahls, marknadsansvarig på Boards on Fire.

– Det öppnar möjligheter för oss att få en samlad vy som ger en ständigt uppdaterad bild av hur det går i hela verksamheten, säger Fredrik Berggren.

https://www.datocms-assets.com/56488/1634562535-filiplendahls.jpeg

Filip Lendahls

CMO

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.