Ericos LEAN-resa går vidare med Boards on Fire

“Med Boards on Fire vet alla vad som ska göras och vem som ska göra det.”

Erico levererar över tre miljoner begagnade EUR-pallar till sina kunder varje år. Genom Lean-baserade metoder har de trimmat både inköps- och orderprocessen. Men med personal spridd på olika orter växte snabbt behovet av ett digitalt verktyg för att fånga upp och hantera avvikelser. Lösningen blev Boards on Fire.

Med kontor och lager på fem olika orter – Ljungby, Helsingborg, Smålandsstenar, Göteborg och Västerås – är det såklart viktigt att enkelt och snabbt kunna dela uppdaterad information till alla som behöver den. Ericos leveranser är ofta en avgörande del i kundernas flöden. Skulle kunderna stå utan pall är risken stor för stopp i produktionen med höga kostnader som följd. 

– Den information vi idag har samlad och lättillgänglig i Boards on Fire fanns tidigare spridd på handskrivna lappar, whiteboardtavlor på olika kontor, i sms eller mejltrådar. Det säger sig självt att det var svårt att få bra koll på läget då, säger Britta Wilhelmsson, innesäljare på Erico.

Hur ser er lösning i Boards on Fire ut?

– Nu kör vi daglig styrning digitalt i Boards on Fire alla kontoren tillsammans. Då går vi bland annat igenom avvikelser, förbättringar, säkerhet, försäljning och fakturering. Vi kör även puls för sälj och inköp där vi stämmer av status på artikelnivå och ett antal KPI:er som antal ordrar, offerter med mera, säger Britta Wilhelmsson.

Vilka är de största fördelarna som du ser det?

– De största fördelarna är att vi nu har ett kraftfullt verktyg som ger oss bättre överblick och vi kan enkelt dela den informationen med alla medarbetare. Boards on Fire hjälper oss att fånga avvikelser, skapa uppgifter och fördela ansvar. Alla ser vad som ska göras och vem som ska göra det, säger Britta Wilhelmsson.

Hur var steget från analogt till digitalt?

– Vi har inte haft några problem alls med att införa och jobba i Boards on Fire. Det är ett lättanvänt system och vi fick bra hjälp med att anpassa lösningen till våra behov. Nu närmast kommer vi även att integrera med vårt affärssystem Pyramid så att vi får exempelvis orderingång och andra siffror rakt in i Boards on Fire, säger Britta Wilhelmsson.

https://www.datocms-assets.com/56488/1634562535-filiplendahls.jpeg

Filip Lendahls

CMO

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.