Microsoft Azure ger nya fördelar i Boards on Fire 

Under hösten trimmar vi Boards on Fire ordentligt under huven. Plattformsbytet till Microsoft Azure innebär många förbättringar för våra kunder. Förenklad användarhantering, ökad prestanda och smidigare integrationer är några exempel. 

Tack vare en handfull riktigt vassa rekryteringar har vi fördubblat personalstyrkan på utvecklingsenheten och lagt en tydlig plan framåt. 

– Det är alltid hård konkurrens om duktiga utvecklare, så det känns förstås extra kul att det vi gör på Boards on Fire lockar hit rätt kompetens. Vi märker också i dialogen med våra kunder att det skapar trygghet när de inser att all utveckling av våra lösningar utförs av Boards on Fires eget team, säger Ola Karlsson, CTO på Boards on Fire.

Daily Scrum med delar av utvecklingsenheten på Boards on Fire HQ.

Centraliserad användarhantering och SSO 

Den enskilt största insatsen på roadmapen nu under 2022 är migreringen till en ny molnplattform. Vi flyttar från Amazons lösningar till Microsoft Azure, vilket innebär en rad fördelar för våra kunder. 

– En viktig förbättring som många av våra större kunder har efterfrågat är centraliserad användarhantering. I och med flytten till Azure kommer kunderna framöver kunna styra behörigheter till Boards on Fire via sitt eget AD (Active Directory) oavsett vilken lösning de sitter i. Exempelvis blir det möjligt med Single Sign-On (SSO), säger Ola. 

Vilka andra fördelar innebär det för Boards on Fires kunder? 

– Det finns en rad saker som kanske inte märks så tydligt utåt. Exempelvis förbättrar vi vår prestanda på flera sätt, vilket gör lösningen mycket bättre anpassad att skala upp än tidigare. Vi kommer även kunna skapa fler databaser, vilket gör det möjligt för oss att erbjuda kunderna valet att ligga i en helt egen databas om det behovet finns, säger Ola och fortsätter: 

– Det öppnar också nya möjligheter till enklare integrationer med andra system. Våra kunder kommer på sikt till och med att kunna använda sitt eget Microsoft Azure som Low code-plattform för göra egna integrationer med Boards on Fire utan att det kräver stora kodkunskaper eller mycket tid. 

Hur ser tidshorisonten ut för plattformsbytet? 

– Vi har arbetat fram en bra utvecklingsprocess som gör att vi kan hålla ett jämnt högt tempo. Bland annat har vi i samarbete med Combitech sett över rutiner för säker utveckling för att möta de högt ställda krav som finns på informationssäkerhet inom de flesta större organisationer idag.  

– Målbilden är att kunna påbörja en utrullning efter årsskiftet, men vi släpper förstås inget innan alla delar är kvalitetssäkrade i flera led. Rent praktiskt kommer vi att kunna ligga kvar i den gamla plattformen parallellt och flytta över kund för kund. Då kan de jobba vidare i sin befintliga miljö medan vi ser till att allt flyter som det ska innan vi skiftar över, säger Ola.

https://www.datocms-assets.com/56488/1634562535-filiplendahls.jpeg

Filip Lendahls

CMO

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.