Digitaliserat förbättringsarbete i Boards on Fire

Vår nya förbättringsmodul samlar hela din verksamhets förbättringsarbete på ett ställe. Du får överblick över såväl stora som små förbättringsaktiviteter, all information kring varje aktivitet, vem som är ansvarig, när de ska vara klara och så vidare. Du kan använda modulen helt fristående, men även visualisera framdriften på dina pulstavlor och skapa nya förbättringar direkt därifrån.

I videon nedan visar vi de viktigaste delarna i förbättringsmodulen.

Nedan följer innehållet i videon i text:

Koppling till pulstavlan

I Boards on Fire kan du skapa en koppling direkt från pulstavlan till förbättringsarbetet och skapa förbättringsaktiviteter utifrån de avvikelser som uppstår i verksamheten. Här på pulstavlan visar vi de förbättringsaktiviteter som ligger i pipen. I det här fallet sorterade på slutdatum så att vi kan se om någon närmar sig eller till och med har passerat deadline.

Du kan skapa en ny aktivitet genom att klicka lägg till. Ge den ett namn, tagga den med egna etiketter om du vill, lägga till beskrivning, nuläge, önskat läge om det behövs. Välja vem som är ansvarig och eventuellt delegera förbättringsåtgärden direkt till en särskild avdelning. Du kan också ladda upp bilder om du vill och sen klicka skapa. Den här listan är kopplad till Boards on Fires förbättringsmodul som samlar alla förbättringsaktiviteter i hela verksamheten och det är dit vi precis har skickat den nya aktiviteten.

Se förbättringar i ganttschema

I förbättringsmodulen finns alla aktiviteter samlade under olika flikar. En inbox med alla nya förslag där vårt nu ligger överst. Pågående förbättringar. Under utredning är aktiviteter som är pausade eller parkerade av någon anledning. Delegerade visar sådana som har skickats vidare till någon annan avdelning eller eller kanske upp till management för beslut. Och i arkivet hittar du alla genomförda förbättringar.

Du kan visa dem så här i rader, eller i form av kort eller i ett ganttschema där du ser hur de ligger i tid i förhållande till varandra så du kan underlätta planeringen. Om vi går tillbaka till inboxen och in på förbättringsförslaget vi precis skapade så hittar du infon vi fyllde i tidigare under bakgrund. Här kan du prioritera förbättringen i en pickchart utifrån hur stor insats du tror krävs och vilken effekt den kommer att ge. Liten insats och stor effekt – blir givetvis något som ska genomföras. Det finns en skala där du kan ange om aktiviteten innebär en risk av något slag – till exempel stopptid eller andra produktionsstörningar.

Enkelt att följa PDCA

Du sätter ett startdatum och ett slutdatum när aktiviteten ska vara färdig och klickar starta förbättringen så hamnar den automatiskt bland pågående förbättringar. Förutom den ansvariga så kan du lägga till fler medarbetare i ett team knutet till aktiviteten.

Under PDCA kan du skapa deluppgifter för varje steg i PDCA-cykeln. Sätta deadline och delegera uppgifterna. När alla uppgifter är utförda kan du klarmarkera det steget som då blir grönt. Och du är redo för nästa. När arbetet färdigt och förbättringen genomförd klarmarkerar du och skickar den till arkivet. I sökrutan kan du när som helst söka bland alla aktiviteter, pågående såväl som arkiverade och få fram exempelvis alla som du valt att tagga med en särskild etikett.

Det var liten inblick i Boards on Fires förbättringsmodul. Hör av dig om du vill veta mer om hur vi kan få till en bra lösning för just din verksamhet.

https://www.datocms-assets.com/56488/1634562535-filiplendahls.jpeg

Filip Lendahls

CMO

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.