Boards on Fire byter till .NET och Microsoft Azure

Boards on Fire växer nu snabbt med nya funktioner och tusentals nya användare. I takt med den utvecklingen ökar såklart även behovet av att trimma vår plattform under huven.

Vi tog ett snack med Boards on Fires CTO Ola Karlsson om roadmapen framåt – skalbarhet, .NET och Microsoft Azure.

Planen för 2022 är utstakad och på utvecklingssidan ligger det mycket spännande i pipen med nyrekryteringar och ett omfattande teknikskifte.

– Det är flera stora insatser vi kommer att slutföra under året för att kunna skala upp ordentligt samtidigt som vi möter kundernas krav på exempelvis smidig användarhantering, integrationsmöjligheter och datalagring, säger Ola Karlsson.

Vad innebär det mer konkret, kan du ge exempel? 

– Ja, vi kommer bland annat att byta ramverk och bygga Boards on Fire i .NET istället för Ruby on Rails. Det finns flera anledningar till det. Rails var ett bra val när vi lanserade vår lösning för ett par år sedan, det lämpar sig väl för att snabbt få ut sin idé och testa marknaden. Men nu är vi inne i en ny fas med fokus på skalbarhet, där .NET ger oss betydligt bättre möjligheter. Det är det mest populära backend-språket i Sverige och flera andra länder, vilket både innebär tekniska fördelar och gör det lättare att rekrytera rätt kompetens.

Har ni nyrekryteringar på gång redan nu?

– Ja, vi kommer att stärka upp utvecklingssidan med två backend-utvecklare och en frontend-utvecklare nu i ett första skede och på relativt kort sikt behöver vi utöka teamet ännu mer.

Vad ligger närmast i planen förutom bytet till .NET?

– Om vi ser till de större insatserna är migrering till en ny molnplattform viktigast. Vi kommer att flytta från Amazons lösningar till Microsoft Azure. Det tar oss ett stort steg närmare våra kunder på många sätt och gör det enklare att täcka deras behov. Bland annat förenklar det integrationer, inte bara med Microsofts produkter utan även med lösningar från Google och andra leverantörer.

https://www.datocms-assets.com/56488/1634562535-filiplendahls.jpeg

Filip Lendahls

CMO

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.