Förbättrad text-redigering i Boards on Fire!

Med den nya förbättrade text-redigeraren säkerställer vi att flera användare kan jobba parallellt i text-komponenterna och det har även blivit tydligare hur man sparar sitt arbete.

Vi har gjort några förändringar i våra textkomponenter för att de ska fungera bättre när flera användare är inne och arbetar samtidigt i våra tavlor. De här förändringarna gör även att det blir lättare att se och hantera när någon annan sparar en ändring samtidigt som man själv är inne och skriver.

Den stora förändringen är att man nu via en "Redigera"-knapp går in i en dedikerad texteditor, istället för att som tidigare hamna i ett redigeringsläge direkt när man klickade i texten. Den här förändringen gör att man inte oavsiktligt går in i redigeringsläget genom att bara markera text i komponenten, och säkerställer även att man sparar sin text korrekt med en knapp och inte genom att klicka utanför rutan.

Återkommande fritext

Delad Fritext

Fritext

Redigeringsläget

Redigerinsläget öppnas i en egen ruta och det blir väldigt tydligt att man jobbar med texten och inte bara råkat markera text direkt i komponenten. Här finns också en tydlig knapp för att spara de ändringar/tillägg man gjort.

Inkommande text

När någon annan är inne och jobbar i samma tavla och ändrar i en text så blir det nu tydligt när man är i redigeringsläget. Du kan då välja hur du vill hantera den inkommande texten. Du kan antingen skriva över din egen text med det, ignorera den eller markera valda delar av den nya texten och klistra in i din text.

Skrivskydd

Den delade fritexten och den återkommande fritexten går att skrivskydda så att "Redigera" knappen inte är tillgänglig, och det inte går att editera i texten. Funktionen hittar du i inställningar på respektive komponent. 

Simon Gustavsson

Customer Success Manager

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.