Nya funktioner i Boards on Fire på Microsoft Azure

Vi släpper löpande nya funktioner och förbättringar av de befintliga lösningarna i Boards on Fire. Den här artikeln gäller uteslutande nyheter i den nya versionen av Boards on Fire på Microsoft Azure.

I september påbörjade vi migreringen av alla befintliga kunder till den nya versionen av Boards on Fire och i dagsläget är cirka hälften överflyttade till Microsoft Azure. Resterande kunder beräknas vara migrerade under första delen av 2024. Samtliga nya kunder som tillkommer får sina Boards on Fire-miljöer byggda i den nya versionen. Nedan har vi summerat de viktigaste uppdateringarna som lanserats under hösten. 

Utökade rättigheter på specifik användare

Nu går det att sätta specifik adminbehörighet på användare i BoF. Gå till Användare under admingränssnittet, välj vilken användare det gäller och klicka på utökade rättigheter. Här kan du markera vilken/vilka typer av utökad behörighet du vill ge användaren som sedan får tillgång till specifikt den kategorin i admingränssnittet.

  Uppdateringsfrekvens på tavlor

  Nu kan du ute i huvudmenyn sätta en uppdateringsfrekvens på dina tavlor. Gå in på tavlans inställningar och scrolla längst ner. Det går att sätta intervallet mellan 1-12h, eller standardvärdet ”ingen”. Tavlan kommer att uppdateras enligt ditt bestämda intervall med en förvarning på 15 sekunder som ger dig en chans att avbryta uppdateringen om du för tillfället arbetar i tavlan. (Intervalltiden skjuts fram när du på egen anledning uppdaterad tavlan, t.ex. genom att gå ut och in i tavlan igen)

  De flesta komponenter i Boards on Fire har realtidsuppdatering, som till exempel data- & entitetskomponenten. Det innebär kort att oberoende från var du tittar på komponenten i en tavla så uppdateras den i realtid om en användare lägger till eller tar bort data.

  Realtidsuppdatering fungerar inte på ett fåtal komponenter såsom bildkomponenten och fritextkomponenten. Vad detta konkret innebär: om du byter bild i en bildkomponent så kommer det inte justeras på skärmar som visar tavlan förrän webbläsarna på de skärmarna uppdateras. För att exemplifiera: Du har en pulstavla med en bild i en bildkomponent och denna tavlan visas på en TV ute på en avdelning. När du på din kontorsdator (som inte kör den webbläsare som visar tavlan på TVn) byter bild i bildkomponenten så kommer det inte direkt uppdateras på den TV som visar tavlan. Här måste alltså tavlan som visas på TVn uppdateras för att få den senaste informationen (bildbytet).

  Export av entitet/datakällor till excel/csv

  Nu går det att få ut all er data från entiteter och datakällor till en excel-fil (eller .csv). Leta upp den entitet/datakälla du vill exportera ifrån admingränssnittet och gå till fliken export. Här inne kan du välja vilket filformat du vill ha, från vilken eller vilka organisationer du vill ha och mellan vilka datum datan skall hämtas från. Tänk på att det kan bli ganska många rader om du exporterar med ett stor datumspann 😊

  Keep me signed in

  För att behålla din inloggning och inte automatiskt loggas ut efter 24h inaktivitet så finns det vid inloggningsrutan en ”keep me signed in” kryssruta som du kan kryssa i för att behålla din inloggning även efter 24h inaktivitet. Du kommer i princip vara inloggad förevigt, men det går att loggas ut av externa anledningar utanför Boards on Fires kontroll, såsom; rensade cookies och 30-dagars inaktivitet.

  För att komma åt den här funktionen behöver du logga ut, och sedan gå till ditt företags inloggningssida igen.

  Behörighetsgrupper - användare

  En stor förbättring sedan vi klev över till Azure är den nya hanteringen av användarsäkerhet. Du lägger till dina olika typer av användare i vanlig ordning (medarbetare, användare, delad användare och kundadmin) men för att de skall få tillgång till miljön behöver de läggas in i vår nya hantering ”Behörighetsgrupper”.

  Behörighetsgrupper används för att styra vilka användare som har tillgång till vilka organisationer samt vad de skall kunna göra i Boards on Fire.

  • Observer - Ger användarna observationsrättigheter, dvs. rätten att titta på tavlorna. Användarna kan inte mata in någon information eller göra justeringar av tavlan.
  • Editor - Ger användarna observationsrättigheter + editeringsrättigheter; dvs. rätten att lägga till/redigera/ta bort information i tavlan.
  • Creator - Ger användarna både observations- och editeringsrättigheter + skapanderättigheter; dvs. rätten att justera tavlans struktur genom att lägga till/redigera/flytta och ta bort komponenter.

  Kontinuerliga förbättringar 

  Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra produkten och öka prestandan. Mycket av detta är ”under huven” så det är sällan synligt, men lika viktigt. Den senaste tiden har vi minskat minnesanvändningen ytterligare och effektiviserat inladdningen av tavlorna.                      

  Kommande funktionalitet

  Vi omarbetar just nu våra standardvärden så att de kommer hanteras serverside (det innebär att de kommer sparas och därmed kunna beräknas och bli aggregerbara).

  Vårt kunskapscenter är under utveckling på hemsidan - det kommer snart en ny version som gör det lättare att söka hjälp och som förklarar tydligare hur du kan använda Boards on Fire.

  Simon Gustavsson

  Customer Success Manager

  Gratis webbdemo

  Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.