Väderstad väljer lösningar från Boards on Fire

Väderstad är en av världens ledande tillverkare av lantbruksmaskiner för jordbearbetning och sådd. Nu digitaliserar de sin dagliga styrning med hjälp av Boards on Fire. Ett viktigt steg för att utveckla verksamheten och bli än mer framgångsrika på marknaden.

Väderstad kommer använda Boards on Fire som digitalt visualiseringsverktyg hela vägen från daglig styrning i den operativa verksamheten till uppföljning på högsta ledningsnivå.

Ökad delaktighet bland medarbetarna

– Digitaliseringen genom Boards on Fire är ett steg för oss att förenkla och visualisera, standardisera och strukturera våra möten. Men också ett sätt att tillgängliggöra informationen för fler personer på olika platser och nivåer i företaget, säger Nicklas Winell, Operations developer på Väderstad.

Tack vare att Boards on Fire har stöd för uppföljning av allt från hälsa, säkerhet och kvalitet till avvikelser och ständiga förbättringar skapas förutsättningar för all personal på Väderstad att bli än mer delaktiga i verksamhetens utvecklingsarbete.

Inne i en stark tillväxtfas

Väderstad är inne i en stark tillväxtfas. Trots pågående pandemi nådde företaget en rekordomsättning på 3,4 miljarder kronor för 2020 och förbättrade resultatet med 23 procent jämfört med 2019.

– Vi är självklart stolta över att ännu ett stort företag har valt Boards on Fires lösningar för att förbättra och digitalisera sin verksamhet. Det är en viktig affär för oss och det ska bli spännande att utveckla samarbetet med Väderstad framåt, säger Mats Ekenstam, vd på Boards on Fire.

https://www.datocms-assets.com/56488/1634562535-filiplendahls.jpeg

Filip Lendahls

CMO

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.