Abetong tecknar nytt ramavtal med Boards on Fire 

Abetong har länge satsat målmedvetet på Lean för att öka både effektivitet och engagemang i produktionen. Efter en framgångsrik pilot med digital daglig styrning i Boards on Fire tecknar de nu ett ramavtal för samtliga sex fabriker. 

Genom det nationella programmet Produktionslyftet har alla Abetongs fabriker i olika omgångar infört Lean-metodik med fokus på bland annat ledarskap, daglig styrning, pulsmöten och förbättringsarbete. Efter att länge ha använt traditionella whiteboards blev satsningen på en digital lösning ett naturligt steg till nästa nivå. 

Ökat engagemang

Abetongs H-fabrik i småländska Vislanda blev först ut att testa digital daglig styrning i Boards on Fire. På både avdelningsnivå och fabriksnivå går de igenom dagens produktion och bemanning, följer upp hälsa och säkerhet, viktiga mål och nyckeltal samt hanterar avvikelser.

 

– En av de största fördelarna med Boards on Fire är att vi har ökat motivationen och engagemanget hos samtliga medarbetare, vilket direkt visar sig i resultatet. Efterhand har vi även lagt in hela vårt förbättringsarbete i Boards on Fire och skapat ännu bättre framdrift där med, säger Paul Karlsson, fabrikschef på H-fabriken. 

Integration med produktionssystem

Med utgångspunkt i piloten har Abetong nu tecknat ett ramavtal med Boards on Fire som ger bolagets samtliga sex fabriker samma förutsättningar att komma igång med digital daglig styrning. En utrullning som kommer inledas under 2023.  

– Vi har fått mycket nyttig input från Abetong under piloten, som har hjälpt oss att vidareutveckla olika delar i vår lösning. Med ramavtalet på plats ser vi fram emot ett fortsatt bra samarbete där vi bland annat har integrationer med deras produktionssystem på gång inom kort, säger Filip Lendahls, marknadschef på Boards on Fire.  

Abetong är en del av Heidelberg Materials-koncernen och en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement och hela betongstommar till byggprojekt inom industri, lantbruk, anläggning och flerbostadshus. 

https://www.datocms-assets.com/56488/1634562535-filiplendahls.jpeg

Filip Lendahls

CMO

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.