Kundservice visualerar dagsmål med Boards on Fire

Nöjda kunder är avgörande för i stort sett alla företag som vill växa och utvecklas. Nordic Nest har länge använt Boards on Fire för daglig styrning i sin lagerverksamhet. Nu har de infört samma lösning för att visualisera dagsmål och kundnöjdhet för hela Customer Care.

Med över 100 medarbetare fördelade på sex avdelningar jobbar de tillsammans mot målet 100% kundnöjdhet. Via mejl, chatt och telefonsamtal sköter de dialogen med tusentals kunder varje dag som hör av sig till kundservice.

– Eftersom vi hela tiden jobbar med att förbättra kundupplevelsen är feedbacken från kunderna otroligt viktig för oss. Vid alla avslutade ärenden får kunden möjlighet att betygsätta sin upplevelse på en skala från ett till fem och i den återkopplingen kan vi ständigt hitta olika områden att jobba vidare med, berättar Oscar Espinoza, Department Lead på Customer Care.

Visualiserar dagstakten i realtid

Vi sätter alltid en dagsplan för hur många kunder Customer Care ska hjälpa varje dag med ett totalmål för antalet skickade mejl. Tidigare var det en stor utmaning att visualisera för alla medarbetare hur avdelningarna taktade mot målet under dagen. Det krävde manuell hantering och skärmklipp från mejlsystemet. Med Boards on Fire hittade de en smidig lösning.

– Genom en integration med vårt mejlsystem, Freshdesk, kan vi nu visualisera informationen i Boards on Fire och visa på sekundnivå hur vi ligger till under dagen. På en storskärm kan alla se det totala dagsmålet för hela Customer Care, målet för varje avdelning och följa hur många mejl vi har skickat, säger Oscar.

Ökat engagemang och motivation

På samma vy visar de även hur veckans kundnöjdhet för hela Customer Care utvecklas. Johanna Stensson, även hon Department Lead, lyfter fram flera fördelar med att kunna visualisera data i realtid för samtliga medarbetare med hjälp av Boards on Fire.

– Det är väldigt roligt att se hur engagemanget har ökat med hjälp av Boards on Fire, då alla kan följa statistiken löpande under dagen. Vi upplever att det skapar en ännu större delaktighet och märker tydligt att våra kollegor uppskattar transparensen som de här siffrorna förmedlar ut till teamen, säger hon.

Hon beskriver också hur motivationen ökat och att teamen ibland tävlar med varandra för att se vilka som kan hjälpa flest kunder. Om de inte taktar enligt plan hörs det ofta hejarop och medarbetare som peppar varandra för att de tillsammans ska nå målet för dagen.

–  När alla har en gemensam bild av helheten får vi en ökad medvetenhet och kan gå in tidigt när det krävs förändringar under dagen. De gånger vi inte når dagsmålen blir det också mycket enklare för oss ledare att prata med teamen om vad det kan bero på och vad vi kan göra åt det, säger Johanna.

Bygger vidare med Boards on Fire

Feedbacken från medarbetarna kring Boards on Fire har varit genomgående positiv. Och när Oscar och Johanna blickar framåt har de flera idéer om hur de kan utöka lösningen med nya delar.

– Vi gillar ju data och att använda den till att förbättra vår verksamhet. Alla är nyfikna på hur de ligger till så vi kommer att köra med tävlingar inom teamen, där vi i Boards on Fire kommer visualisera antal mejl och kundnöjdhet på respektive avdelning. Det är väldigt viktigt för oss att väga samman de två bitarna eftersom kundupplevelsen är det centrala, hög effektivitet får aldrig uppnås på bekostnad av kundnöjdheten, säger Johanna.

– Vi ser också fram emot en närmare dialog med Boards on Fire där vi kan finslipa detaljer för att anpassa upplägget efter hand, säger Oscar.

https://www.datocms-assets.com/56488/1634562535-filiplendahls.jpeg

Filip Lendahls

CMO

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.