Träffa oss på Elmia Subcontractor 15–17 nov

Digitaliseringstakten är högre än någonsin inom alla branscher både i svensk industri och internationellt. I vår monter vid Tech Arena på Elmia Subcontractor visar vi de senaste digitala verktygen inom daglig styrning, pulsmöte och förbättringsarbete.

Industriföretag i alla branscher står inför liknande utmaningar när det gäller resan från analog vardag till digital framtid. Och det finns mycket att vinna på att välja rätt digitala verktyg att utveckla sin verksamhet med.

– Vi märker tydligt att det finns ett stort behov på marknaden och det stadigt ökande intresset för våra lösningar kommer både från de mindre och medelstora företagen såväl som från större koncerner med verksamhet i många länder, säger Anton Jarl Rudenborg, Sales Manager på Boards on Fire.

Boards on Fire var en del av Tech Arena redan 2019 och fick oerhört bra respons då. Sedan dess har vi vuxit ordentligt och Elmia Subcontractor är en utmärkt arena för oss att visa upp vad vi kan erbjuda, knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter med andra aktörer.

– I vår monter kommer vi bland annat att dema de senaste digitala lösningarna för pulstavlor och daglig styrning som hjälper verksamheter att fånga upp avvikelser och fatta snabbare beslut. De kan fördela dagens arbetsuppgifter, visualisera KPI:er i realtid och framförallt öka medarbetarnas engagemang, säger Anton Jarl Rudenborg och fortsätter:

– Vi kommer även att visa hur flera av våra kunder jobbar med ständiga förbättringar och har utvecklat sina verksamheter genom ett strukturerat förbättringsarbete i Boards on Fire där alla medarbetare är delaktiga.

https://www.datocms-assets.com/56488/1634562535-filiplendahls.jpeg

Filip Lendahls

CMO

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.