Lean-expert tar plats i vår Advisory Board

Nu är det klart att vi får in en riktig Lean Machine i familjen – välkommen Ola!

Vi inleder veckan med att tanka riktigt raketbränsle för vår fortsatta resa med Boards on Fire. Nu är det klart att det blir Ola Johansson från Part Development som tar fjärde platsen i vår Advisory Board.

Ola har lång erfarenhet av Lean och ledarskap inom en rad olika branscher både i Sverige och internationellt. Han blir nu ett viktigt bollplank för oss på Boards on Fire i utvecklingen av våra digitala lösningar för puls- och förbättringsstrukturer.

Part Development har under många år stöttat organisationer både inom offentlig verksamhet och näringsliv i arbetet med att etablera dessa effektiva strukturer. De lanserade dessutom nyligen boken ”NÅ MÅLEN – Hur du lyckas med pulsmöte och ständiga förbättringar”, som tagits emot med idel positiva omdömen.

– Genom att Ola nu finns med i vår Advisory Board så får vi tillgång till en person som kommer att utmana våra digitala strukturer så att våra kunder får bästa tänkbara förutsättningar att uppnå kraftigt förbättrade resultat, säger Mats Ekenstam, vd på Boards on Fire.

Sedan tidigare ingår Johan Swedenborg på Fortnox AB, Carolina Thoft på RosholmDell Advokatbyrå samt Mats Rehnqvist på Rejlers i vår Advisory Board. Vi kommer fortsätta processen att bilda en Advisory Board med människor som kompletterar varandra för att förverkliga drömmar.

https://www.datocms-assets.com/56488/1634562535-filiplendahls.jpeg

Filip Lendahls

CMO

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.