Vad är daglig styrning?

Lean Produktion 2023-04-12

Daglig styrning, även kallad "daglig gemba", är en viktig princip inom lean produktion. Det handlar om att dagligen förbättra och optimera arbetsflödet genom att ta reda på och eliminera eventuella problem och fördröjningar. Det innebär att man dagligen är på plats där verklig produktion sker ("gemba") för att kontinuerligt förbättra processen. 

Daglig styrning kan användas för att: 

  • Identifiera och lösa problem på plats 
  • Öka teammedlemmarnas engagemang och ansvarstagande 
  • Öka produktiviteten och kvaliteten på produktionen 
  • Öka kundtillfredsställelsen genom att leverera produkter och tjänster snabbare och med bättre kvalitet 

Daglig styrning kan ske på många olika sätt, till exempel genom att hålla dagliga möten med teamet där man diskuterar eventuella problem och förbättringsförslag, eller genom att använda verktyg som kanban-tavlor och andra visualiseringsmetoder för att följa upp arbetsflödet och identifiera eventuella hinder. 

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.