10 tips – så kommer du igång med daglig styrning

Lean Produktion 2024-03-18

En effektiv daglig styrning ger resultat i alla verksamheter som lyckas implementera metodiken på ett bra sätt. Här följer 10 tips att tänka på när du ska dra igång med daglig styrning.

  1. Sätt upp tydliga mål: Var tydlig med vad du vill uppnå med din dagliga styrning och skapa mål som är specifika, mätbara och uppnåeliga.

  2. Skapa en daglig rutin: Skapa en daglig rutin som innehåller de aktiviteter som är viktiga för att nå dina mål.

  3. Prioritera aktiviteter: Prioritera dina aktiviteter baserat på vikten av varje uppgift och hur den hjälper till att nå dina mål.

  4. Eliminera distraktioner: Eliminera distraktioner som kan hindra dig från att fokusera på viktiga uppgifter.

  5. Var realistisk: Var realistisk med vad du kan åstadkomma under en dag och undvik att försöka göra för mycket på en gång.

  6. Var flexibel: Var flexibel och var beredd att anpassa din dagliga rutin om det behövs.

  7. Var disciplinerad: Var disciplinerad och följ din dagliga rutin så mycket som möjligt.

  8. Var tålmodig: Var tålmodig och ge dig själv tid att vänja dig vid din dagliga rutin.

  9. Var positiv: Var positiv och ge dig själv beröm för varje framsteg du gör.

  10. Var konsekvent: Var konsekvent och fortsätt att följa din dagliga rutin även när det känns svårt.  

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.