Vad är Lean Produktion? 

Lean Produktion 2023-02-07

Lean produktion är en filosofi och en metodik för att effektivt och kontinuerligt förbättra och optimera produktionsprocesser. Målet med lean produktion är att minimera slöserier och öka värdet för kunden genom att eliminera alla aktiviteter som inte skapar direkt nytta för kunden. 

Huvudprinciperna i lean produktion är: 

  • Kundvärde: Alla aktiviteter ska fokusera på att skapa värde för kunden och eliminera slöseri. 
  • Flöde: Arbetsflödet ska vara så jämnt och smidigt som möjligt, utan fördröjningar och bottnar. 
  • Pull: Produktionen ska styras efter efterfrågan, så att det endast produceras vad som faktiskt efterfrågas av kunderna. 
  • Kontinuerlig förbättring: Alla medarbetare ska vara engagerade i att ständigt förbättra och optimera processerna. 

Lean produktion använder sig av en rad olika verktyg och metoder, till exempel kanban-tavlor, 5S, SMED och daglig styrning, för att identifiera och eliminera slöseri och förbättra arbetsflödet. Det används ofta inom industriell produktion, men kan även användas inom andra områden såsom tjänstesektorn och offentlig sektor. 

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.