Vad är 5S? 

Lean Produktion 2023-04-13

5S är en metodik för att skapa en strukturerad, rymlig och ren arbetsplats. Det handlar om att skapa en gemensam standard för hur saker och ting ska organiseras och hållas på plats, så att det är enkelt att hitta det man behöver och att arbetsplatsen hålls i bra skick. 

5S står för de fem stegen:

  1. Seiri (Sort/Sortera): Gå igenom alla saker på arbetsplatsen och sortera bort det som inte används eller är nödvändigt.

  2. Seiton (Set in order/Systematisera): Organisera saker och ting på ett strukturerat sätt, så att det är enkelt att hitta och använda det man behöver.

  3. Seiso (Shine/Städa): Städa och underhåll arbetsplatsen regelbundet, så att den hålls i bra skick.

  4. Seiketsu (Standardize/Standardisera): Skapa gemensamma standarder för hur arbetsplatsen ska organiseras och hållas, så att det är lätt att hålla den i ordning.

  5. Shitsuke (Sustain/Skapa vana): Skapa en kultur där alla medarbetare tar ansvar för att hålla arbetsplatsen strukturerad och ren. 

5S används ofta inom lean produktion och kan bidra till att öka produktiviteten och kvaliteten genom att eliminera slöseri och förbättra arbetsmiljön. Det kan också bidra till att öka medarbetarnas engagemang och ansvarstagande. 

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.