Tips – så kommer du igång med 5S

Lean Produktion 2023-04-12

5S är en metod för att organisera och förbättra arbetsmiljön genom att systematiskt rensa, sortera, städa, standardisera och underhålla arbetsplatsen. Här har vi satt samman ett förslag på hur du kan köra igång med 5S på din arbetsplats:

  • Skapa en ledningsteam: Skapa ett ledningsteam som ansvarar för att implementera och övervaka 5S-programmet.
  • Utbilda personalen: Utbilda personalen om vad 5S är och hur det kan hjälpa till att förbättra arbetsmiljön och öka produktiviteten.
  • Identifiera mål: Identifiera målen för 5S-programmet och skapa en plan för att nå dessa mål.
  • Starta med att rensa: Börja med att rensa arbetsplatsen från allt som inte är nödvändigt. Detta kan innebära att ta bort gamla eller överflödiga föremål, redskap och utrustning.
  • Sortera: Sortera det som är kvar och identifiera vad som är viktigt och vad som inte är det. Överväg att märka eller etikettera föremål för att underlätta hittandet.
  • Städa: Städa arbetsplatsen regelbundet för att hålla den ren och ordnad.
  • Standardisera: Standardisera arbetsplatsen genom att skapa en gemensamma rutiner och arbetssätt för att hålla den ren och ordnad.
  • Underhåll: Skapa ett underhållsschema för att säkerställa att arbetsplatsen förblir ren och ordnad.
  • Utvärdera och förbättra: Utvärdera programmet regelbundet och gör förbättringar där det behövs.
  • Övervaka och upprätthålla: Övervaka och upprätthålla 5S-programmet för att säkerställa att det fortsätter att ge förbättringar. 

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.