Skapa Datakällor och Entiteter i Boards on Fire

Använda Boards on Fire 2023-04-12

Den här artikeln berör delar som hanteras i administratörsgränssnittet i Boards on Fire. Endast användare med rollen ”Kundadmin” har tillgång till administratörsgränssnittet.

Datakällor

En datakälla kan enkelt beskrivas som en plats där data lagras. En datakälla skapas i syfte att spara data efter en speciell mall, exempelvis mål/utfall. Datakällor används i flera komponenter, bland annat “Datakomponent”, “Resursplanering” & “Nummervisualisering”. För att använda dessa och andra komponenter som kräver datakällor behöver du skapa en datakälla.

Skapa en datakälla

För att skapa en datakälla i Boards on Fire klickar du på de tre meny-strecken i det övre vänstra hörnet.

Vänstermenyn i Boards on Fire

Scrolla sedan ner och klicka på fliken “Datakällor” under rubriken “Administration”.

Menyn för att nå datakällor i Boards on Fire.

Nu ser du listan över alla datakällor som finns sparade. För att skapa en ny klickar du på den gröna knappen med texten “+ Lägg till” uppe till höger. Nu kommer du in i menyn för din nya datakälla.

Administratörsgränssnittet för datakällor i Boards on Fire

Namn på datakällor

I menyn behöver du först välja ett namn för datakällan. Namnet du skriver i fältet “Namn” måste följa följande regler:

 • Endast små bokstäver
 • Får ej börja med en siffra
 • Får ej innehålla regionspecifika tecken som ex å,ä,ö,ø.
 • Får ej innehålla mellanslag
 • Får ej var detsamma som en annan datakällas namn

Namnet du fyller i här kan inte ändras senare, så välj namn med omsorg.

Du kan sedan välja visningsnamn för din datakälla. Det är detta namn som kommer synas i listor över tillgängliga datakällor. Visningsnamnet skriver du in i fältet “Visningsnamn”. Här kan du använda vilka tecken du vill, det finns inga regler för visningsnamnet. I fältet under visningsnamn kan du även fylla i en beskrivning för datakällan.

Precision i datakällor

Nu ska du välja vilken precision du vill att datakällan ska ha. Med det menas vilket det lägsta möjliga tidsintervallet mellan möjliga datainmatningar. Om du exempelvis väljer “dag” i rullgardinsmenyn kommer du inte kunna mata in data för varje timme eller minut.

Typer av datakällor

Nästa steg är att välja typ på din datakälla. Det är vilken typ datakällan är inställd på som avgör vilka sorters fält som kan användas. Om du exempelvis skulle välja typen “nummerlista” i rullgardinsmenyn kan du endast använda fält av typen “Nummer”. Om du väljer typen “Standard” kan du använda vilken typ av fält du vill i datakällan.

Fält & Datatyper

Du kan nu lägga till de fält i din datakälla som överensstämmer med den data du vill mata in i komponenterna på dina tavlor. Det gör du genom att gå till fliken “Fält” i inställningarna för din datakälla. För att lägga till nya fält klickar du på den gröna knappen “Lägg till fält” under tabellen. När du har lagt till ett nytt fält behöver du ge den en nyckel och ett visningsnamn. För nyckeln gäller samma regler som för fältet “Namn” när du skapar en datakälla. För fältet visningsnamn finns det inga regler. När du namngivit ditt fält behöver du välja vilken datatyp det ska ha. Datatyp väljer du i rullgardinsmenyn under rubriken “Datatyp” längst till höger i fältet.

Datatyperna som går att välja är följande:

 1. Nummer - I ett fält med datatypen “Nummer” kan data endast vara siffror.
 2. Sträng - I ett fält med datatypen “Sträng” kan data endast vara i form av en kortare text
 3. Status - I ett fält med datatypen “Status” kan data endast vara i form av en status (grå, grön, blå, gul, röd)
 4. Boolesk - I ett fält med datatypen “Boolesk” kan data endast vara i form av sant/falskt. Fältet visualiseras med en knapp som kan slås på eller av i tavlan.
 5. Användare - I ett fält med datatypen “Användare” kan data endast vara i form av en vald användare. Fältet används genom att du i ett formulär kan välja en av organisationens användare för fältet.
 6. Entitet - I ett fält med datatypen “Entitet” kan du skapa en enkel entitet. Det är i praktiken en lista där du kan döpa raderna till vad du vill.
 7. Organisation - Datatypen är snarlik den som heter “Användare”, där skillnaden är att du kan välja en organisation istället för en användare.

Virtuella fält

Utöver de fält du kan skapa i inställningarna för en datakälla, går det även att skapa en annan typ av fält i inställningarna för en komponent – ett virtuellt fält. Virtuella fält är inte detsamma som “vanliga” fält, då de är ett nummerfält som får sitt värde genom en beräkning av värdena från “vanliga” nummerfält. Du skapar ett virtuellt fält genom att gå till en komponents inställningar, välja fliken “Fält”, och klickar på “Lägg till virtuellt fält”. När du skapar ett virtuellt fält gäller samma regler för visningsnamn och nyckel som för ett “vanligt” fält. Inställningarna för beräkningen av det virtuella fältet är detsamma som de för en hastighetsmätare. Du kan även välja hur många decimaler och vilken enhet det virtuella fältet ska visa.

Entiteter

Även en entitet är en plats där data sparas. Till skillnad från en datakälla används entiteter främst för att visa projekt, bemanning och övriga listor. Entiteter används till exempel i entitetskomponenten på översiktstavlor och för att skapa aktivitetstavlor. För att använda dessa och andra komponenter som kräver en entitet behöver du skapa en.

Skapa en entitet

För att skapa en entitet i Boards on Fire klickar du på de tre meny-strecken i det övre vänstra hörnet. Scrolla sedan ner och klicka på fliken “Entiteter” under rubriken “Administration”.

Menyval för att skapa entiteter i Boards on Fire.

 Nu ser du listan över alla entiteter som finns sparade. För att skapa en ny klickar du på den gröna knappen med texten “+ Lägg till” uppe till höger. Nu kommer du in i menyn för din nya entitet.

Gränssnittet för att skapa nya entiteter.

Namn på Entiteter

I menyn behöver du först välja ett namn för entiteten. Namnet du skriver i fältet “Namn” måste följa följande regler:

 • Endast små bokstäver
 • Får ej börja med en siffra
 • Får ej innehålla regionspecifika tecken som ex å,ä,ö,ø.
 • Får ej innehålla mellanslag
 • Får ej var detsamma som en annan entitets namn

Namnet du fyller i här kan inte ändras senare, så välj namn med omsorg.

Du kan sedan välja visningsnamn för din entitet. Det är detta namn som kommer synas i listor över tillgängliga entiteter. Visningsnamnet skriver du in i fältet “Visningsnamn”. Här kan du använda vilka tecken du vill, det finns inga regler för visningsnamnet. I fältet under visningsnamn kan du även fylla i en beskrivning för entiteten.

Typ av entiteter

När du skapar en ny entitet kan du i det första steget välja typ på din entitet. Valet du gör kan ge dig en mall för din entitet. Om du väljer typen “projekt” kommer det finnas några fält i entiteten redan från början, vilket kan underlätta skapandet av entiteten. Om du vill ha en helt tom entitet att bygga från, väljer du typen “Standard”.

Fält & Datatyper

Du bör nu lägga till några fält i din entitet. Det gör du genom att gå till fliken “Fält” i inställningarna för din entitet. För att lägga till nya fält klickar du på den gröna knappen “Lägg till fält” under tabellen. När du har lagt till ett nytt fält behöver du ge den en nyckel och ett visningsnamn. För nyckeln gäller samma regler som för fältet “Namn” när du skapar en ny entitet. För fältet visningsnamn finns det inga regler. När du namngivit ditt fält behöver du välja vilken datatyp det ska ha. Datatyp väljer du i rullgardinsmenyn under rubriken “Datatyp” längst till höger i fältet.

Datatyperna som går att välja är följande:

 1. Sträng - I ett fält med datatypen “Sträng” kan data endast vara i form av en kortare text
 2. Nummer - I ett fält med datatypen “Nummer” kan data endast vara siffror.
 3. Boolean - I ett fält med datatypen “Boolean” kan data endast vara i form av sant/falskt. Fältet visualiseras med en knapp som kan slås på eller av i tavlan.
 4. Date – I ett fält med datatypen “Date” kan data endast vara i form av ett datum.
 5. Datetime – I ett fält med datatypen “Date” kan data endast vara i form av ett datum och en tidpunkt på den valda dagen.
 6. Användare - I ett fält med datatypen “Användare” kan data endast vara i form av en vald användare. Fältet används genom att du i ett formulär kan välja en av organisationens användare för fältet.
 7. Status - I ett fält med datatypen “Status” kan data endast vara i form av en status (grå, grön, blå, gul, röd)
 8. Text – I ett fält med datatypen “Text” kan data endast vara i form av text, dock finns här mer utrymme att skriva än i string
 9. Richtext – I ett fält med datatypen “Richtext” kan data endast vara i form av en text, dock finns här mer utrymme att skriva än både string och text.
 10. Todo list – I ett fält med datatypen “Todo-list” kan datan endast vara i form av en att-göra lista. Fältet kommer i komponenten visas som ett fält där du kan skapa en lista med saker som behöver göras.
 11. “Skapa en enkel entitet” - Genom att klicka här kan du skapa en enkel entitet. Det är i praktiken en lista där du kan döpa raderna till vad du vill.

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.