5S-metoden

Förbättra arbetsmiljön genom att systematiskt rensa, sortera, städa, standardisera och underhålla arbetsplatsen. I Boards on Fire skapar du dashboards för att strukturera 5S-arbetet för alla områden i verksamheten. Boka en demo så visar vi hur!

5S-metoden revision / audit i Boards on Fire.?fit=crop&ar=16:10&w=900
  • Förbättra arbetsmiljön
  • Boosta produktiviteten
  • Öka engagemanget

Kom igång med 5S – gratis demo!

Name

Ange en giltig epost.

Telefon är ett obligatoriskt fält.

Assa
Atea
Balco
Bilbolaget
Heidelberg Materials
Hitachi
Holtab
Komatsu
Micropower Group
Moelven
Nordic Nest
Scapa
Systemair
Tarkett
Väderstad
Willo
Assa
Atea
Balco
Bilbolaget
Heidelberg Materials
Hitachi
Holtab
Komatsu
Micropower Group
Moelven
Nordic Nest
Scapa
Systemair
Tarkett
Väderstad
Willo

Digitala verktyg för 5S

5S är en metodik för att skapa en strukturerad, rymlig och ren arbetsplats. Det handlar om att skapa en gemensam standard för hur saker och ting ska organiseras och hållas på plats, så att det är enkelt att hitta det man behöver och att arbetsplatsen hålls i bra skick. I Boards on Fire får du digitala verktyg som hjälper dig igång med 5S-arbetet steg för steg inom alla områden.  Du kan skapa egna anpassade checklistor som gör det enkelt att genomföra regelbundna 5S-audits för att stämma av framdriften i hela verksamheten. Och du får bra underlag för att diskutera resultatet och hitta lämpliga förbättringar inom varje område.

5S-områden och åtgärdslista i Boards on Fire 

De fem stegen i 5S

  1. Seiri (Sort/Sortera): Gå igenom alla saker på arbetsplatsen och sortera bort det som inte används eller är nödvändigt.

  2. Seiton (Set in order/Systematisera): Organisera saker och ting på ett strukturerat sätt, så att det är enkelt att hitta och använda det man behöver.

  3. Seiso (Shine/Städa): Städa och underhåll arbetsplatsen regelbundet, så att den hålls i bra skick.

  4. Seiketsu (Standardize/Standardisera): Skapa gemensamma standarder för hur arbetsplatsen ska organiseras och hållas, så att det är lätt att hålla den i ordning.

  5. Shitsuke (Sustain/Skapa vana): Skapa en kultur där alla medarbetare tar ansvar för att hålla arbetsplatsen strukturerad och ren. 

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.

5S-audit i Boards on Fire

I Boards on Fire är det enkelt att skapa checklistor för regelbundna audits av de områden som ingår i 5S-arbetet. Med hjälp av en sådan checklista kan du få insikter om områden som behöver förbättring och hjälp att identifiera bästa praxis som sedan kan delas över andra avdelningar eller arbetsstationer. Efter varje audit bör resultaten granskas med teamet och planer upprättas för att åtgärda identifierade brister.

Nedan har vi listat ett exempel på hur frågeställningarna för respektive "S" i en sådan checklista kan se ut. Hur väl varje frågeställning uppfylls i det aktuella området kan exempelvis bedömas på en skala 1–5. Sedan kan man följa utvecklingen månad för månad i varje område, men även sammanslaget för en hel avdelning eller totalt för en hel fabrik.

5S checklista

1. Seiri (Sortera)

Feedback/kommentarer:

2. Seiton (Ställa i ordning)

Feedback/kommentarer:

3. Seiso (Städa)

Feedback/kommentarer:

4. Seiketsu (Standardisera)

Feedback/kommentarer:

5. Shitsuke (Skapa vana)

Feedback/kommentarer:

Upptäck mer