Tillverkande industri

AD-plast i Anderstorp sparar en arbetsdag i veckan med Boards on Fire

Michael Jonsson, ägare och CVO på AD-plast i Anderstorp, har digitaliserat och automatiserat sin verksamhet sedan mitten av 1990-talet. Nu blir Boards on Fire nästa steg i den satsningen för att öka delaktigheten i hela personalen. 

– Det viktigaste med automatisering och digitalisering är att kapa bort icke värdeskapande moment i verksamheten så att vi kan lägga mer tid på det som tillför värde. Systemen ska hjälpa oss att förenkla processerna, säger Michael Jonsson.

 Jeeves ERP navet i verksamheten

Michael köpte AD-plast för 30 år sedan och har byggt upp företaget till en helhetsleverantör av formverktyg och formsprutade plastdetaljer i stora och små volymer med hög kvalitet. Redan från starten var målet att allt ska utgå från affärssystemet. Uppkopplade maskiner, AGV-truckar och så vidare – allt ska kommunicera med affärssystemet för att skapa så stor nytta som möjligt.

AD-plast i Anderstorp har fem AGV:er kopplade direkt till affärssystemet.

Några olika ERP-lösningar har använts genom åren, men sedan 2000 är det Jeeves som gäller. Målet är att i nästa steg koppla ihop Boards on Fire med Jeeves för att hämta relevant information automatiskt. Men inledningsvis uppdaterar de sina digitala pulstavlor i Boards on Fire manuellt.

Räknar med att spara 1,5 timmar om dagen

De har delat in sitt morgonmöte i fyra delar som de går igenom i Boards on Fire: 

  1. Bemanning och vilka som ska jobba vid vilken station. Dagens besökare och eventuell information från ledningsgruppen.
  2. Tillbud och olyckor, kostnader, produktivitet, kvalitet, leveranser och orderläge.
  3. Vad som ska göras under dagen, morgondagen och kommande vecka.
  4. Måltal, avvikelser, kassationer och maskintillgänglighet.

Pulsmöte hos AD-plast i Anderstorp.

Ökat engagemang ger höjd produktivitet

– Mitt mål är att öka delaktigheten bland alla i hela verksamheten. Med Boards on Fire kan vi hålla alla informerade och låta ett effektivt möte ersätta flera olika spridda möten. Jag räknar med att vi kan spara upp till en och en halv timme varje dag bara där, säger Michael Jonsson och fortsätter: 

– Mer delaktighet kommer i sin tur att ge en massa andra positiva effekter som höjd produktivitet, bättre kvalitet och ett ökat intresse för det vi jobbar med. Jag är övertygad om att vi kommer att få ett betydligt större engagemang tack vare Boards on Fire. 

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.