E-handel

Med Boards on Fire fattar Nordic Nest snabbare beslut varje dag

Nordic Nest är en av Nordens största och mest lönsamma e-handlare. På lagret i Kalmar jobbar cirka 250 anställda och under högsäsong växer antalet medarbetare till uppemot 400. Hampus Bergdahl är lager- och logistikutvecklare, han jobbar med att löpande förbättra frakter, lagerprocesser och system. Med Boards on Fire trimmar de verksamheten på minutnivå.

Vilken betydelse har Boards on Fire i er verksamhet?

 I den dagliga driften är Boards on Fire ett superviktigt verktyg för oss för att få kontroll på vad som händer här och nu. Vi behöver ta många beslut på minutnivå eller timnivå där vi måste se hur hur taktar vi för dagen. Tack vare Boards on Fire vet vi om vi behöver vi styra om lite, kanske flytta resurser mellan avdelningar för att vi ligger lite lågt på pack till exempel. Där har Boards on Fire hjälpt oss extremt mycket, vi läser in data på minutnivå och kan ta beslut utifrån det, berättar Hampus.

Takttavla i Boards on Fire på Nordic Nests lager i Kalmar.

Kan du berätta lite mer kring hur ni använder Boards on Fire?

– Vi levererar ut någonstans mellan 20 000–35 000 paket i veckan. Vår daglig styrning har tidigare varit mycket olika excelark, analysverktyg och whiteboardtavlor. Det var väldigt svårt att få ut rätt information till rätt ställe till rätt avdelning i rätt tid. Det var då vi sprang på Boards on Fire som var ett superbra verktyg för oss att kunna samla data på ett och samma ställe för att hjälpa oss med den här biten helt enkelt.

– Idag använder vi Boards on Fire vid våra uppstartsmöten i vårt lagerledningsteam. Det används sedan ute på avdelningarna. Vi har sex olika avdelningar där vi planerar dagen och presenterar för teamet vad vi ska göra idag.

Lagerförvaltningen allokerar dagens resurser och har överblick i Boards on Fire.

– På våra morgonmöten med lagerledningen så tittar vi på allt från hur mycket tillgängliga ordrar vi har i våra olika plock-köer. Vi kan även se hur mycket vi har att göra på inflödet. Hur mycket pallar har vi stående på inleverans just nu. Men också hur vi ligger till mot våra leveranslöften. Vilka plock-köer ska vi prioritera lite extra där vi börjar halka efter. Vi kan även se vilken kapacitet vi behöver för dagen, hur ska vi bemanna dagen för att det ska vara helt optimalt.

Vilka effekter har ni fått med Boards on Fire?

– Ute på lagret har vi alltid haft den här utmaningen att få ut data till vår personal. Vi har personal som är väldigt sugna på att se data och förstå varför gör vi som vi gör. Med Boards on Fire kunde vi helt plötsligt visa data för alla och vi såg direkt hur engagemanget ökade hos personalen och hur folk blev intresserade av att se. Vi visar idag upp vad dagens mål är, hur vi ligger till mot dagens mål men också hur våra effektivitetstal ser ut och hur vi ligger till mot våra mål i dem. Sedan vi började få ut statistik på lagret och kunde visa hur det går har vi fått folk att vilja peppa och pusha varandra under dagen. Detta väcker också tankar kring hur vi kan skapa förbättringar, jobba smartare och få ut lite fler paket per dag.

Teamtavlor i Boards on Fire på Nordic Nests lager i Kalmar.

Hur har det mottagits av medarbetarna?

– Det har varit superuppskattat av personalen, verkligen positiva reaktioner. Intresset för datan har alltid funnits där så det är verkligen kul att kunna erbjuda den här öppenheten och visa ut data. Det skapar ett engagemang hos personalen i att hitta de här förbättringsåtgärderna och även motivera varandra.

Hur har dialogen och samarbetet med Boards on Fire fungerat?

– Samarbetet med Boards on Fire har varit grymt smidigt och bra. Vi har fått snabb hjälp och vi har fått hjälp när det kommer till anpassningar och de har även byggt lite specialkomponenter åt oss för att passa vår verksamhet bra. Det visar på flexibiliteten i Boards on Fires system och de anställda där som hjälper oss extremt bra.

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.