Tillverkande industri

“Vi har levlat upp med Boards on Fire” 

Bruzaholms Bruk är en verksamhet med anor. I mer än 350 år har de funnits i de småländska skogarna öster om Eksjö. En utvecklingsresa genom flera epoker som Boards on Fire nu får vara med på när bruket satsar framåt med digital daglig styrning.

– Vi har haft helt okej fungerande daglig styrning där vi samlats vid whiteboards som jag tror många gör. Men sedan vi drog igång skarpt med Boards on Fire så har vi verkligen levlat upp rejält. Intresset och engagemanget har ökat hos så gott som all personal, säger Tove Frisk, vd på Bruzaholms Bruk.

Boards on Fire på Bruzaholms Bruk

Viktig förändringsresa 

Bruzaholms Bruk har idag cirka 55 medarbetare och tillverkar slit- och värmebeständigt gjutgods som exporteras till kunder i hela världen. Slitgodset används till utbytbara detaljer i exempelvis betongblandare och grustvättar. Det värmebeständiga godset klarar upp till 1150 graders värme och används i förbränningsugnar, värmepannor och andra miljöer med extremt höga temperaturer. 

Bruzaholm har under de senaste åren aktivt utvecklat sina arbetssätt och metoder, bland annat genom Produktionslyftets 18-månadersprogram, och i samband med det även jobbat mycket med ledarskapet och kulturen i verksamheten. Med Boards on Fire har de nu tagit nästa steg på den resan och digitaliserat sin dagliga styrning. 

 

Snabbare kommunikation 

–  Både när det gäller ledarskapet och samarbetet inom en organisation så är information och kommunikation helt avgörande. Med Boards on Fire får vi en genomslagskraft vi inte haft förut, vi får ut information direkt till alla avdelningar och de kan enkelt kommunicera med varandra. Det finns helt enkelt ingen ställtid för information längre, vilket ju är en fantastisk fördel, säger Tove Frisk. 

Ökat engagemang tack vare Boards on Fire.

På bruket körs daglig styrning i fyra nivåer. Tidig morgon håller varje avdelning sitt möte, vid klockan sju stämmer sedan avdelningsansvariga av med produktionsledarna. Därefter går produktionsledning tillsammans med kvalitet igenom utfall och fångar upp sådant som inte lösts vid tidigare möten. Slutligen samlas ledningsgruppen vid halv nio. Då är redan de flesta avvikelser och problem hanterade och fokus ligger mer på beslut kring större saker. 

Bättre teamwork i Boards on Fire 

“Vi ska älska våra avvikelser” 

– Största fördelen med Boards on Fire tycker jag är att avvikelserna verkligen lyfts fram och inget trillar mellan stolarna. Vi ska älska våra avvikelser, inte skämmas för dem, det är dem vi måste jobba med för att hela tiden bli bättre, säger produktionschefen Marie Krantz och fortsätter: 

– En annan viktig del är att nu får alla snabbt samma bild av läget, vad som är dagens utmaningar. Det är först då vi kan hjälpas åt att låna folk eller resurser mellan avdelningar och planera om dagen där det behövs. 

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.