Integrera med Boards on Fire

Teknik & Integrationer 2023-04-19

I dialogen med nya kunder får vi ofta tidigt frågan om det går att integrera Boards on Fire med andra system för att automatiskt hämta in och uppdatera data. Svaret är – javisst det går alldeles utmärkt. Och det behöver inte ens vara särskilt komplicerat.

Finns data tillgänglig någonstans ifrån så går det också att hämta in informationen och visualisera den i Boards on Fire. Det kan vara data från exempelvis ERP, CRM, MES, PLM, produktionssystem, ledningssystem, maskinpark eller andra system. En integration kan lösas på olika sätt beroende förutsättningarna i varje enskilt fall. Ett smidigt sätt som hjälpt flera av våra kunder att snabbt koppla samman Boards on Fire med andra system i verksamheten är via filuppladdning till SFTP-server:

En förklarande skiss över hur det fungerar att integrera med Boards on Fire genom filuppladdning till sftp-server.

Enkelt förklarat är det enda som krävs att kunden kan hämta ut data från sin datakälla och konvertera den till en CSV-fil som sedan laddas upp på en SFTP-server som vi ansvarar för. Kunden kan själv sätta interna regler för att filen ska uppdateras automatiskt och med vilket intervall den ska laddas upp till vår SFTP. Därefter kopplas innehållet i CSV-filen till rätt datakälla i Boards on Fire och alla komponenter i kundens miljö som använder den datakällan uppdateras automatiskt.

Vi har två obligatoriska fält som måste finnas med i CSV-filen; tidpunkt och ett organisations-id, så att vi kan säkerställa att all data hamnar rätt i Boards on Fire. Utöver det är det fullt möjligt att anpassa filinnehållet med exakt de kolumner som kunden har behov av.

Boards on Fire har även ett API som gör det möjligt för våra kunder att lösa mer komplexa integrationer på egen hand, i samarbete med oss eller med annan IT-partner.

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.