Integration till Boards on Fire via .csv fil

Teknik & Integrationer 2023-11-21

Ett av de vanligaste sätten att integrera till Boards on Fire är via .csv-fil. Den största fördelen med att integrera via .csv kontra genom vårt API är att det krävs en betydligt lägre insats från båda parter. Här finner ni en enkel guide till hur ni kommer igång med integrationen.

Det första steget är att skapa BoF-datakällan dit er data ska skickas.

Fälten i datakällan är dit data kommer att skickas. Varje fält representerar en kolumn i er .csv-fil. Nycklarna för fälten bör därför vara representativa för de data som kommer att skickas till fälten.

Nästa steg i processen är att exportera data från ert system (ex. ERP) till en .csv-fil.

Hur ni gör detta beror på vilket system ni använder. Ta kontakt med er IT-avdelning för att veta hur ni får ut data ur just ert system.

Filen ska följa formatet i bilden ovan och måste innehålla vissa kolumner, dessa är:

  • created_at - Kolumnen visar för vilket datum datan gäller, den ska vara i YYYY-MM-DD formatet.
  • organization - Kolumnen visar vilken BoF-organisation datan gäller, till exempel en arbetsgrupp eller maskin. Organisationsnamnen måste vara desamma som namnen i Boards on Fire, ersätt dock mellanslag med "_".
  • fält (i exemplet GOAL & OUTCOME) - Detta är kolumnerna med datan som ska visas i Boards on Fire. Kolumnnamnen ska vara desamma som nycklarna i din BoF-datakälla. Ersätt kommatecken i värdena med punkter. Du kan ha hur många fält-kolumner som helst. 

Det måste finnas ett kommatecken mellan varje kolumn samt i slutet av varje rad.

Det tredje steget är att ladda upp filen .csv-filen till vår server

Ni kommer att bli försedda med en mapp på vår server. För att få tillgång till servern behöver ni använda er av en SFTP-klient. När mappen är redo att ta emot filer kommer vi att skicka inloggningsuppgifter till er. Spara dessa på en säker plats.

När ni har kopplat upp er mot servern, skicka över filen till er mapp. Vi kommer därefter skapa ett skript som skickar er data från servern till Boards on Fire.

Om ni vill kan ni skapa ett eget skript för att ladda up .csv-filen automatiskt

Detta kan vara särskilt aktuellt om er fil ska laddas upp enligt ett schema och sparar en hel del tid i längden. Fråga er IT-avdelning om de har möjlighet att förse er med ett sådant skript.

Frågor?

Om ni har några frågor eller funderingar kring integrationer till Boards on Fire kan ni alltid höra av er till er kontaktperson hos oss eller support@boardsonfire.com.

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.