Funktioner

Pulsmöte & Daglig styrning

Pulsmöten är ett populärt arbetssätt inom många branscher. En kort avstämning som hjälper varje team att nå sina mål. Pulstavlan i Boards on Fire ger alla medarbetare en uppdaterad, gemensam bild av läget. Hur ligger vi till? Vad ska göras? Vem ska göra det?

 • Flexibla digitala pulstavlor
 • Fånga avvikelser & fatta beslut
 • Fördela dagens uppgifter
 • Visualisera relevanta KPI:er i realtid
 • Öka delaktighet och engagemang
Mer om Pulsmöte & Daglig styrning

Ständiga förbättringar

Lite bättre idag än vi var igår och lite bättre imorgon än vi är idag. Där har du motorn i en förändringskultur med systematiskt förbättringsarbete. Med Boards on Fire blir alla medarbetare delaktiga i att skapa ständiga förbättringar.

 • Anpassningsbara förbättringstavlor
 • Generera fler förbättringsförslag
 • Öka motivation och delaktighet
 • PDCA och andra verktyg
 • Visualisera förbättringstakten
Mer om Ständiga förbättringar

Visualisera nyckeltal

Hur ligger vi till i förhållande till plan? Håller vi produktionstakten? Och framförallt – har alla koll på läget? Boards on Fire hjälper dig att visualisera och sprida nyckeltal och KPI:er till alla som behöver informationen.

 • Fokusera på rätt KPI:er
 • I mobilen, vid datorn eller på storskärm 
 • Integrera med andra system
 • Visualisera takt och framdrift
 • Sprid nyckeltal till rätt personer
Mer om Visualisera nyckeltal

Projekt & Aktiviteter

Projektmodulen i Boards on Fire är ett utmärkt verktyg för att logga framdriften i exempelvis projekt, förbättringsarbete, avvikelsehantering eller andra typer av aktiviteter.

 • Full koll på alla projekt
 • Flexibla projekttavlor
 • Delegera deluppgifter
 • Filtrera fram viktig information
 • Översikt i gantt-schema

Mer om Projekt & Aktiviteter

Andra funktioner

 • Digital daglig styrning

  Marknadsledande lösning med bred funktionalitet som täcker hela behovet inom daglig styrning.

 • Pulstavla

  Hjärtat i den dagliga styrningen. Flexibla pulstavlor som är enkla att anpassa efter behoven i just din verksamhet. Det finns en mängd olika komponenter och funktioner att bygga pulstavlan med. Informationen kan aggreras och eskaleras mellan olika nivåer i verksamheten.

 • Besöksmodulen

  Ger en perfekt överblick över alla besök till företaget. Vem som kommer, när besökaren kommer, vem som är värd, möteslokal mm. Besökaren kan själv checka in och ut. Du ser direkt i mobilen vilka besökare som är på plats vid en eventuell utrymning.

 • Ständiga förbättringar

  Skapa engagemang och utveckla din verksamhet till nya nivåer med ständiga förbättringar. Boards on Fires förbättringsmodul ger dig bättre framdrift i förbättringsarbetet.

 • Gröna korset

  Logga riskobservationer, tillbud och olyckor dag för dag i en tydlig visualisering. Ange förklarande kommentarer och få överblick i årsöversikten. Finns även veckobaserad.

 • Resursplanering

  Planera dagen eller hela veckan, fördela resurser och visualisera status för olika delar av verksamheten.

 • Projektmodulen

  Ett utmärkt verktyg för att skapa och hantera exempelvis projekt, förbättringsarbeten, avvikelsehantering eller andra typer av aktiviteter. Bygg upp dina projekttavlor med just de kolumner du behöver, skapa deluppgifter, delegera ansvar, ange status osv.

 • Produktionsplanering

  Planera produktionen dag för dag eller vecka för vecka. Bestäm hur resurser ska fördelas mellan olika arbetsstationer och uppgifter. Sätt mål och logga utfall.

 • Personlig panel

  En panel där du hittar allt som du ansvarar för. D.v.s. uppgifter, projekt, besök, förbättringar, m.m.

 • Statuskalender

  Logga status och avvikelser för exempelvis kvalitet, produktion, hälsa/säkerhet, omkostnader mm. Visualisera med tydliga färger grönt, gult och rött dag för dag eller veckovis.

 • Taktat flöde

  Skapa en hög, jämn produktionstakt med taktat flöde. I Boards on Fire visualiserar du takttiden. Starta, räkna ned och avsluta varje takt. Lägg in arbetscheman med skift och pauser. Går att koppla till stopptidsregistrering.

 • SQCDP

  Visualisera hur olika team presterar inom nyckeltal inom områdena Safety, Quality, Cost, Delivery och People med hjälp av statuskalendrar och aktivitetslistor för att driva förbättringar.

 • KPI:er / Nyckeltal

  Sätt mål och logga utfall och avvikelser för verksamhetens viktigaste nyckeltal och KPI:er. Visualisera i olika grafer, diagram och hastighetsmätare.

 • Måluppföljning

  Sätt era mål inom olika delar av verksamheten och följ upp utfallet dag för dag, vecka för vecka och månad för månad. Visualisera på en mängd olika sätt direkt på pulstavlan eller annan dashboard.

 • Timer

  Precis vad det låter som. Med timern håller du koll på tiden under pulsmötet. Ställ in önskat antal minuter och klicka på starta så räknar timern ner.

 • Klocka

  Den visar tiden just nu, varken mer eller mindre :)

 • Checklistor

  Perfekt funktion för återkommande checklistor, frågeformulär, skyddsronder mm

 • 5S

  Strukturera och dokumentera verksamhetens 5S-arbete med specialanpassade komponenter i våra översiktstavlor.

 • Bemanningsplanering

  Planera och visualisera vem som ska göra vad under arbetsdagen.

 • Återkommande revisioner

  Lägg in återkommande revisioner med fördefinerade uppgifter, frågor och poängfält.

 • Underhållsschema

  Rapportera underhållsbehov och planera och visualisera vilka underhållsinsatser som ska utföras exempelvis per maskin eller avdelning.

 • Bildspel

  Skapa bildspel med olika vyer som kan snurra på skärmar ute i verksamheten.

 • PDCA

  Fullt stöd för att jobba med PDCA-cykeln i förbättringsarbetet.

 • Eskalera och aggregera data

  Eskalera avvikelser och aggregera nyckeltal hela vägen från teamnivå till ledningsgrupp.

 • Kommunicera mellan avdelningar

  Dela information och delegera uppgifter mellan olika team och avdelningar direkt via tavlorna i Boards on Fire.

 • Bildkarusell

  Ta en bild med mobilen och publicera direkt på en tavla i Boards on Fire.

 • Fritextfält

  En smidig komponent som låter dig skriva in fritext, skapa punktlistor, lägga in bilder och länkar med mera.

 • Anpassa behörigheter

  Välj mellan fem olika användarbehörigheter beroende på hur en specifik användare ska jobba i Boards on Fire.

 • Registrera stopptid

  Komponent för att registrera stopp i produktionen. Mäta stopptiden och ange orsak.

 • Iframe-komponent

  Låter dig bädda in innehåll från valfri hemsida direkt på din tavla i Boards on Fire.

 • Att-göra-listor

  Låter dig skapa att-göra-listor där du enkelt kan lägga upp nya uppgifter, delegera dem till rätt medarbetare och sätta en deadline.

 • RSS-flöde

  Lägg till valfritt rss-flöde till din dashboard. Till exempel de senaste inläggen från din egen hemsida.

 • Grafer, tabeller och diagram

  Visualisera utveckling över tid, måluppfyllnad, nyckeltal osv i tydliga grafer, tabeller och diagram.

 • Hastighetsmätare

  Visualisera nuläge, måluppfyllnad eller något annat viktigt för verksamheten med hjälp av hastighetsmätare där du själv kan anpassa skala och färger.

 • Stoppljus

  Grönt, gult eller rött? Vad är statusen helt enkelt.

 • Integrationer med andra system

  Integrera Boards on Fire med ditt affärssystem, produktionssytem eller andra källor för att automatiskt hämta data och uppdatera dina tavlor.

 • Responsiv design

  Boards on Fire är en responsiv molntjänst som funkar lika bra vid mötet kring storskärmen som på datorn eller mobilen och ipaden.

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.