(+46) 722-49 00 28 info@boardsonfire.com

Snart släpper vi resursplanering i Boards on Fire

Efterlängtad ny komponent gör entré

Efter förslag och feedback från flera av våra kunder lanserar vi snart en helt ny lösning för resurs- och produktionsplanering i Boards on Fire. 

Komponenten kan användas på en rad olika sätt för att planera, fördela resurser och visualisera status för olika delar av verksamheten. Du kan bläddra dig framåt och bakåt i kalendern dag för dag eller vecka för vecka.

En smidig lösning för att exempelvis planera in vilka medarbetare som ska bemanna en särskild arbetsstation, maskin eller avdelning dag för dag.

Planera, fördela, visualisera
Du kan enkelt visualisera status – närvaro/frånvaro – för samtliga medarbetare och använda den informationen som utgångspunkt för planering både på sikt och i den dagliga styrningen. 

Det finns även möjlighet att knyta fler fält till varje resurs och ange information löpande. Logga exempelvis planerad produktion och utfall för varje produktionslinje. Ange ansvarig medarbetare och addera eventuella kommentarer för överlämning till nästa arbetspass.

Planen är att en första version av komponenten ska lanseras under april månad. Mejla oss gärna på info@boardsonfire.com om du vill veta mer om resursplaneringen och hur den kan användas i Boards on Fire.

ALLA
ARTIKLAR

Alla Artiklar

⟵ Gör en intresseanmälan
⟵ Boka webbdemo