(+46) 722-49 00 28 info@boardsonfire.com

Lär dig skapa en effektiv puls- och förbättringsstruktur

Anmäl ditt företag till öppen träning med Part Development och Boards on Fire

Tillsammans med Part Development har vi på Boards on Fire utvecklat en öppen online-träning som riktar sig till alla som vill förstå hur man skapar en effektiv puls- och förbättringsstruktur. Och dessutom visar vi hur denna struktur kan se ut och användas i digital form. Upplägget omfattar fyra delar som under träningen kopplas samman till en effektiv helhet – Värderingar, Mål, Pulsmöte och Ständiga förbättringar.

Första omgången startar i slutet av februari 2021 och består av 7 träningstillfällen á 4 timmar. Preliminära datum hittar du längre ner på sidan. Gör en intresseanmälan redan i dag.

Värderingar
Utifrån värderingarna komma fram till vilka beteenden som är viktiga för att lyckas. Utifrån dessa beteenden skapa konkreta aktiviteter som bidrar till hur vi ska leva värderingarna i vardagen.
Pulsmöte
Som stöd för att nå målen är pulsmötet en viktig metod. Rätt tillämpad bidrar den till informationsspridning och snabba beslut i syfte att förbättra måluppfyllelsen och upptäcka och hantera avvikelser.
Mål
En verksamhets mål är viktiga för att ange förbättringsriktning och ambitionsnivå. Meningsfulla, balanserade mål som är nedbrutna så att medarbetarna förstår hur de ska påverka de övergripande målen är nyckeln för att lyckas.
Ständiga förbättringar
Upptäckta avvikelser som kan lösas förbättrar måluppfyllelsen ytterligare. Den sista pusselbiten handlar därför om att etablera ett effektivt och medarbetardrivet arbete med ständiga förbättringar.

Förväntade resultat

Deltagarna får genom denna träning en djup förståelse​ för:

 • Hur man sätter övergripande balanserade mål
 • Hur man bryter ned målen så att de blir möjliga att följa upp och förstår hur de bidrar till de övergripande målen
 • Hur man bryter ned värderingar till konkreta aktiviteter för att skapa önskade beteenden
 • Hur man skapar effektiva pulstavlor kopplade till sina mål
 • Hur man genomför effektiva pulsmöten för att uppnå önskad effekt
 • Hur man skapar en effektiv förbättringsstruktur
 • Hur man genomför ett effektivt förbättringsmöte

Utöver punkterna ovan får deltagarna hjälp att utveckla sitt eget utvalda pilotområde.

Vad innebär en öppen träning?

I en öppen träning tar vi in deltagare från olika organisationer med olika utmaningar. För att säkerställa god kvalitet och stort lärande ställer vi krav på att alla deltagare bidrar med sina erfarenheter under träningens gång och deltar vid samtliga träningstillfällen.

Deltagarna loggar sin framdrift i en digital träningspuls. Där kan tränarna på Part Development och Boards on Fire snabbt upptäcka och hantera olika avvikelser som uppstår och se till att alla ligger i fas. Dessutom ger det deltagarna möjlighet att testa en digital pulsstruktur redan under träningen.

Antal deltagare

Under denna träning tar vi in max 8 deltagande företag i varje omgång. Varje företag har möjlighet att koppla upp 3 datorer och välja att ha en eller flera deltagare vid varje dator. Respektive företag utser en kontaktperson som säkerställer att deltagarna levererar enligt plan och deltar aktivt vid träningstillfällena. Kontaktpersonen uppdaterar även träningspulsen och anger eventuella avvikelser som uppstår.

Träningsupplägg och kostnad

7 träningstillfällen á 4 timmar

Träningen utgår från ett fiktivt case i form av ett företag med två utvalda piloter. Den ena piloten är en ren tillverkning och den andra piloten är en stödfunktion i form av en produktionsteknisk avdelning. Genom detta fiktiva case bygger vi en förståelse för hur man skapar en effektiv struktur i olika delar av verksamheten.

Träningen genomförs under 7 träningstillfällen á 4 timmar. I slutet av varje träning får deltagarna en arbetsuppgift kopplad till deras egen verksamhet där de ska applicera sina nya kunskaper i en utvald pilot. Dessa hemuppgifter stäms av vid träningstillfällena för att säkerställa önskat resultat.

Innan träningen påbörjas genomför Part Development en intervju med respektive företag i syfte att lättare stödja respektive företags utmaningar under träningen. Under intervjun lyssnar tränaren igenom val av pilot, övergripande mål, företagets värderingar och olika utmaningar.

Kostnad

Priset för denna träning är 45 000 SEK, vilket inkluderar upp till 3 uppkopplade datorer med möjlighet till flera deltagare per uppkopplad dator.

Priset inkluderar även presentationsmaterial, kontinuerlig support samt boken ”Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean!” som används för att fördjupa kunskapen kring förbättringsarbete (1 bok per uppkopplad dator).

Träningen dag för dag

Dag 0

Förberedelsedag: Intervju med deltagarna: ca 2 timmar per företag

Dag 1 (Prel 24/2)

Värderingar: 08.00–12.00

 • Presentation av deltagare
 • Presentation av träningens upplägg
 • Teori värderingar
 • Diskussionsövningar
 • Nedbrytning av värderingar för det fiktiva företaget
 • Arbetsuppgift till nästa gång

Dag 2 (Prel 11/3)

Mål: 08.00–12.00

 • Redovisning av arbetsuppgift
 • Teori mål
 • Nulägesanalys av det fiktiva företagets mål
 • Nulägesanalys av respektive företags mål
 • Nedbrytning av mål för det fiktiva företaget
 • Arbetsuppgift till nästa gång

Dag 3 (Prel 22/3)

Uppföljning – Värderingar och Mål: 08.00–12.00

 • Redovisning av arbetsuppgift
 • Diskussion om vilka svårigheter man stött på
 • Gå igenom checklista pulsmöte
 • Arbetsuppgift till nästa gång

Efter gemensamt möte

 • Möjlighet att diskutera med Part Development: Max 60 min per företag

Dag 4 (Prel 13/4)

Pulsmöte 08.00–12.00

 • Redovisning av arbetsuppgift
 • Teori pulsmöte
 • Presentation nulägesanalys respektive företag
 • Se ett exempel på hur ett pulsmöte genomförs
 • Skapa pulstavlor i ett av pilotområdena i det fiktiva företaget
 • Arbetsuppgift till nästa gång

Dag 5 (Prel 28/4)

Pulsmöte – Fortsättning 08.00–12.00

 • Redovisning av arbetsuppgift
 • Presentation av de övriga fiktiva pulstavlorna
 • Boards on Fire presenterar en digital pulstavla
 • Hur leder man ett pulsmöte
 • Vilka fallgropar finns det
 • Arbetsuppgift till nästa gång

Efter gemensamt möte

 • Möjlighet att diskutera med Part Development: Max 60 min per företag

Dag 6 (Prel 12/5)

Förbättringsarbete 08.00–12.00

 • Redovisning av arbetsuppgift
 • Teori om förbättringsarbete
 • Boards on Fire presenterar en digital förbättringstavla
 • Arbetsuppgift till nästa gång

Dag 7 (Prel 3/6)

Uppföljning – Förbättringsarbete samt plan framåt: 08.00–12.00

 • Redovisning av arbetsuppgift
 • Alla delar med sig av sina erfarenheter
 • Nästa steg i respektive verksamhet

Efter gemensamt möte

 • Möjlighet att stämma av sina utmaningar med Part och Boards on Fire:
  Max 60 min per företag

Säkra din plats redan i dag

Gör en intresseanmälan genom att fylla i formuläret nedan och klicka skicka, så kontaktar vi dig inom kort. Eller slå en signal direkt till Mats Ekenstam, Boards on Fire, på +46 70 977 00 20 eller Ola Johansson, Part Development, på +46 76 879 89 02 så hjälper de dig med dina frågor.

⟵ Gör en intresseanmälan
⟵ Boka webbdemo